Introduction

Subject Guide หัวข้อ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy : Introduction) รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปรัชญาการเมืองที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจและเริ่มต้นศึกษาเรื่องปรัชญาการเมือง
Subject Specialist
Picture: Rathtee Paphatsurichote

Rathtee Paphatsurichote
Librarian
Tel: 022182922

All Items by Source

Books / Book Chapters

A companion to political philosophy : Methods, tools, topics / edited by Antonella Besussi
Print Location: Political Science Library -- 320.01 Cm737
Philosophy and politics. -- Truth. -- Objectivity. -- Feasibility and desirability. -- Facts and principles. -- Realism and idealism. -- Politics / metaphysics. -- Counterfactuals. -- Justification. -- The right and the good. -- Trade-off. -- Means / ends. -- Liberty. -- Equality. -- Community. -- Justice. -- Pluralism. -- Public discourse. -- Agreement / disagreement. -- Exclusion / assimilation
Global political philosophy / Mathias Risse
Print Location: Political Science Library -- 320.01 R596G
Human tights. -- Universalism vs. relativism. -- Why states? -- Global distributive justice. -- Environmental justice. -- Immigration. -- Fairness in trade
Political philosophy : a beginners' guide for students and politicians / Adam Swift
Print Location: Central Library -- 320.01 S977P 2014
Politicians invoke grand ideas: social justice, democracy, liberty, equality, community. But what do these ideas really mean? How can politicians across the political spectrum appeal to the same values? This new edition of Adam Swift's highly readable introduction to political philosophy answers these important questions, and includes new material on global justice, feminism, and method in political theory, as well as updated guides to further reading. This lively and accessible book is ideal for students, but it also brings the insights of the world's leading political philosophers to a wide general audience. Using plenty of examples, it equips readers to think for themselves about the ideas that shape political life. Democracy works best when both politicians and voters move beyond rhetoric to think clearly and carefully about the political principles that should govern their society. But clear thinking is difficult in an age when established orthodoxies have fallen by the wayside. Bringingpolitical philosophy out of the ivory tower and within the reach of all, this book provides us with tools to cut through the complexities of modern politics. In so doing, it makes a valuable contribution to the democratic process and this new edition will continue to be essential reading for students of political philosophy and theory.
Political philosophy : An introduction / Richard G. Stevens
Print Location: Central Library -- 320.01 S845P
The nature and origin of political philosophy : What philosophy is ; The origin of philosophy ; The nature of politics ; The origin of political philosophy -- The problem of political philosophy : The best city ; Moderation -- The Permutations ofPolitical Philosophy : Ancient and medieval political philosophy ; A kind of betrayal ; Modern political philosophy and postmodern thought ; Ancients and moderns
Postmodern : ชะตากรรมโพสต์โมเดิร์นในอุ้งมือนักปรัชญาการเมืองโบราณ / ไชยันต์ ไชยพร
Print Location: Central Library -- 320.01 ช941พ
คำถามที่น่าสนใจคือ ถ้าคนสอนปรัชญาการเมืองคิดว่าการสอนปรัชญาการเมืองเป็นการขายของ ผลที่เกิดขึ้นต่อตัววิชาปรัชญาการเมือง นักศึกษา และตัวผู้สอนเองคืออะไร นอกจากนั้นในโลกปัจจุบัน คนสอนจะไม่ “ขายของ” ได้หรือไม่? คำถามนี้เกี่ยวพันกับปัญหาประการที่สองของหนังสือเล่มนี้ คือเมื่อเริ่มหยิบหนังสือมาอ่านก็รู้สึกได้ว่าตอนจบของหนังสือเล่มนี้จะเป็นอย่างไร กว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว นักเขียนอเมริกันชื่อก้องโลกคือ Arthur Miller เขียน Death of a Salesman เป็นเรื่องราวชีวิตของคนสามัญที่ถูกทรยศโดยคุณค่ากลวง-ลวงโลกทั้งของตนเองและของสังคมอเมริกันที่ตนมีชีวิตอยู่ ในเรื่องนี้ตอนจบพระเอกตาย ตายเพราะถูกทรยศทั้งโดยตนเองและโดยสังคมของตน  ตอนจบในชีวิตของโสกราติสก็ถูกนครเอเธนส์ที่เขาแสนรักตัดสินประหารเช่นกัน ในกรณีแรก คนเขียน Death of a Salesman ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี 1949 ในกรณีหลัง วิชาปรัชญาการเมืองงอกงามเจิดจ้าจากความตายของนักปรัชญาการเมืองคนนั้น เสน่ห์อีกข้อหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ อารมณ์ขันของไชยันต์ ต้องยอมรับว่ามีหลายตอนเรียกรอยยิ้มจากผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นในตอนพยายามเตือนผู้อ่านให้ระวังการใช้ภาษาของ “พวก postmodern” ซึ่งต้องสื่อสารกับผู้คนที่คิดใต้ระบบคิดแบบมีเหตุผล โดยเทียบกับความมึนงงที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ (เจ้าของ) สุนัขตัดสินใจพูดกับสัตว์ของตนด้วยภาษาของสุนัขแทนภาษาของตนเอง
Pre modern / ไชยันต์ ไชยพร
Print Location: Central Library -- 320.01 ช941พร
หนังสือ "Pre Modern" เล่มนี้ เป็นเพียงการเขียนเล่าเรื่องทำนองเล่าสู่กันฟังให้รู้ว่าในโลกโบราณเขาคิดทำอะไรกันไป มันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในปัจจุบันได้หรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างเราในปัจจุบันกับคนโบราณจะเปรียบได้กับ "คนแคระบนบ่ายักษ์" อย่างที่ Bernard de Chatres กล่าวไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 หรือจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ Pascal ได้กล่าวไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 นั่นเอง
The Oxford handbook of the history of political philosophy / edited by George Klosko
Print Location: Political Science Library -- 320.01 Oh98
Introduction. -- The contextual approach. -- The Straussian approach. -- Postmodern approaches ot the history of politicalthought. -- The value of the history of political philosophy. -- History of political philosophy as a discipline. -- The origins of political philosophy. -- Classical political philosophy: Plato and Aristotle. -- Hellenistic political theory. -- Early Christianpolitical philosophy. -- The influence of Roman law. -- Arabic contributions to Medieval political theory. -- Medieval politicaltheory c.1000-1500. -- Renaissance political philosophy. -- Political thought in the age of the reformation. -- The school pf Salamanca. -- The early modern foundations of classic liberalism. -- Absolutism. -- Enlightenment political philosophy. -- The Scottish enlightenment. -- Early nineteenth-century liberalism. -- German idealism. -- Early European socialism. -- The Marxian tradition. -- Nineteenth-and twentieth-century liberalism. -- Political philosophy and the idea of a social science. -- Contemporary Anglo-American political philosophy. -- Contemporary continental political thought. -- Political philosophyin a globalizing world. -- Democracy. -- Rights. -- The state. -- Sovereignty. -- The Social Contract (Contract of government). -- Citizenship. -- Property. -- Equality. -- Freedom. -- Domination and slavery. -- Imperialism. -- The idea of the welfare state. -- Libertarianism. -- Religious toleration. -- Republicanism. -- Political obligation. -- Anarchism. -- Feminism. -- Animal rights andpolitical theory. -- Confucian political philosophy. -- The Muslim tradition of political philosophy. -- Hindu politicalphilosophy.
ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน = Political thought : from Plato to the present / เอ็ม.เจ. ฮาร์มอน
Print Location: Central Library -- 320.5 ฮ27ค 2555
หลักคิดการเมืองการปกครองตะวันตก -- นครรัฐกรีก -- เปลโต้ -- อริสโตเติล -- คติการเมืองโรมัน -- ทฤษฎีการเมืองของคริสต์ศาสนาตอนต้น -- ความคิดเห็นทางการเมืองสมัยกลาง และเซนต์ โทมัส อไควนัส -- มาซิลิโอแห่งปาดัวและวิลเลี่ยมแห่งอ๊อคคัม -- เมเคียเวลลี -- ลูเธอร์และคาลวิน -- กลุ่มมอร์นาโคแมค เทวสิทธิ และทฤษฎีของ ยัง โบแดง -- โธมัส ฮ๊อบส์ -- จอห์น ล็อค -- มองเตสกิเออ -- รุสโซ -- ฮูมและเบอร์ค -- เฮเกล -- เบนแธมและมิลล์ -- ม๊ากซ์ -- เลนิน -- คติฟาสซิสต์และสังคมชาตินิยม
ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ / พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
Print Location: Central Library -- 320.01 พ134ท 2547
แนวคิดทฤษฎีทางการเมืองของ มาคิอาเวลลี, ฌอง โบแด็ง, โธมัส ฮอบส์, จอห์น ล็อค, มองเตสกิเออ, ฌอง ฌาค รุสโซ
นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก : ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ
Print Location:
ปรัชญาการเมือง: เปลโต้ ; อาริสโตเติล ; มาคิอาเวลลี ; โธมัส ฮอบส์ ; จัง จากส์ รุสโซ ; คาร์ล มาร์กซ์ -- ทฤษฎีการเมือง: ปรัชญา ทฤษฎีและศาสตร์ทางการเมือง ; ปรัชญากับทฤษฎีการเมือง ; ทฤษฎีการเมืองสำคัญๆ ; ทฤษฎีในการเมืองเปรียบเทียบและการเมืองระหว่างประเทศ ; ปรัชญา ทฤษฎีกับการเมืองของไทย
ประวัติความคิดการเมืองตะวันออก : อินเดียและจีน / ชัยชนะ พิมานแมน
Print Location: Central Library -- 320.101 ช377ป

ประวัติปรัชญาการเมือง / ลีโอ สเตร๊าส์ และโจเซ็ฟ คร๊อปซีย์ บรรณาธิการ
Print Location: Political Science Library -- 320.01 ป372 2558
หนังสือชุดประวัติปรัชญาการเมือง มีทั้งหมด 3 เล่ม
แนะนำให้รู้จักกับปรัชญาการเมืองจากนักคิดคนสำคัญตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน
ปรัชญาการเมือง / คำนวล คำมณี
Print Location: Central Library -- 320.01 ค357ป
ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาการเมือง -- ปรัชญาการเมืองกรีกโบราณและสมัยใหม่-- ปรัชญาการเมืองของโสกราตีส -- ปรัชญาการเมืองของเพลโต -- ปรัชาการเมืองของอริสโตเติล -- ปรัชญาการเมืองของแมคเคียเวลลี่ -- ปรัชาการเมืองของฮอบส์ -- ปรัชญาการเมืองของล็อค -- ปรัชญาการเมืองของรุสโซ -- ปรัชญาการเมืองของขงจื้อ -- ปรัชญาการเมืองของเม่งจื้อ -- ปรัชญาการเมืองของซุนจื้อ -- ปรัชญาการเมืองของ หัน เฟยจื้อ -- ปรัชญาการเมืองของเหมาเจ๋อตุง
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จันทรวงศ์
Print Location: Central Library -- 183.2 ส18ป 2550
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ได้รับรางวัลขั้นดีมากจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนได้นำเสนอบทวิเคราะห์บทสนทนา 3 บทของเพลโต อันประกอบด้วย ยูไธโฟร อโพโลจี และ ไครโต โดยให้ความสำคัญว่าเป็น “ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น” ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นสำหรับการศึกษาวิชาปรัชญาการเมืองตามแบบที่ควรจะเป็นทั้งในแง่วิธีการการศึกษาและการให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก ถึงแม้ว่าบทสนทนาของเพลโตชุดังกล่าวนี้จะได้มีการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยจนพอเป็นที่รู้จักบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ว การศึกษาถึงความหมายของบทสนทนาเหล่านี้ ให้นอกเหนือไปจากการอ่านเอาความหมายตามตัวอักษรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความในทางการเมืองให้กว้างขวางออกไปนั้น ยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัดมาก ความสำคัญของบทสนทนาเหล่านี้ จึงเป็นการชี้ประเด็น ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น “คำถามที่มีอยู่ตลอดกาล” ในทางปรัชญาการเมือง และทำให้ผู้ศึกษาเรื่องของโสเกรตีสในฐานะผู้ให้กำเนิดปรัชญาการมเมืองจากงานเขียนขอ เพลโตนี้

กระบวนการแสวงหาความจริงของโสเกรตีส หรือ “การศึกษา”อย่างที่เราเรียนกันอยู่ในปัจจุบันนี้ จริงๆ แล้วก็คือ กระบวนการแยกตนเองออกจากสิ่งซึ่งอยู่ใกล้ตนมากที่สุด นั่นหมายความว่าการรู้ว่าตนไม่รู้อะไรของโสเกรตีสนั้น โดยเนื้อแท้แล้วก็คือการกล้าที่จะตั้งคำถามอย่างจริงจังกับอดีตของตน ซึ่งหล่อหลอมมาโดย ครอบครัว ศาสนา การเมือง และสังคม
ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ : ศึกษาการเมืองแนวบูรณาการด้านอภิปรัชญา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และคุณวิทยา / สิทธิ์ บุตรอินทร์ และ ภูมินทร์ บุตรอินทร์
Print Location: Central Library -- 320.01 ส721ป
บทนำ -- อภิชนานิยมคณาธิปไตย -- ประชานิยมราชาธิปไตย -- เสรีนิยมประชาธิปไตย -- สังคมนิยมรัฐาธิปไตย -- มนุษยนิยมธรรมาธิปไตย
ยูโทเปีย / เซอร์ โธมัส มอร์
Print Location: Central Library -- 321.07 ม19ย 2555
คำนำ -- ประวัติชีวิตและผลงานของเซอร์ โธมัส มอร์ -- จดหมายจากโธมัส มอร์ ถึง ปีเตอร์ไจลส์ -- จดหมายจากปีเตอร์ ไจลส์ ถึง บูสลีเด็น -- ยูโทเปียเล่มที่ 1 -- ยูโทเปียเล่มที่ 2 -- ว่าด้วยภูมิประเทศและเกษตรกรรม -- ว่าด้วยนครของพวกเขา โดยเฉพาะนครอะมอโรต์ -- ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองของพวกเขา -- ว่าด้วยเศรษบกิจและอาชีพ -- ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมและธุรกิจ -- ว่าด้วยการเดินทางและการค้ากับต่างประเทศ -- ว่าด้วยทองคำ เงิน และวิธีเก็บรักษา -- ว่าด้วยจริยปรัชญา -- ว่าด้วยความชื่นชมในการเรียนรู้ -- ว่าด้วยทาสของชาวยูโทเปีย -- ว่าด้วยการดูแลผุ้เจ็บป่วย และการฆ่าโดยเมตตา -- ว่าด้วยประเพณีการแต่งงาน -- ว่าด้วยการลงโทษ กระบวนการทางกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ -- ว่าด้วยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ว่าด้วยการสงคราม -- ว่าด้วยศาสนาของชาวยูโทเปีย
รีพับลิก = Republic / เพลโต, เขียน ; เวธัส โพธารามิก, แปล
Print Location: Central Library - 321.07 พ919ร 2558
Republic ฉบับภาษาไทย
เจ้าผู้ปกครอง = The Prince / Niccollo Machiavelli
Print Location: Central Library -- 320.1 ม859จส
รัฐโดยเจ้าผู้ปกครองมีอยู่กี่ชนิด และได้มาโดยแบบวิธีการใด -- ทำไมราชอาณาจักรของดาริอุส ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยึดครอง จึงไม่ได้กบฎต่อต้านบรรดาผู้สืบตำแหน่งของพระองค์ หลังจากการตายของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ -- ว่าด้วยบรรดาผู้ซึ่งได้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ปกครองโดยอาชญากรรม -- พลังของรัฐโดยเจ้าผู้ปกครองทั้งปวงนั้น ควรจะหยั่งวัดโดยแบบวิธีการใด -- สิ่งที่เจ้าผู้ปกครองควรทำเกี่ยวกับการทหาร -- ในวิธีการใด ที่เจ้าผู้ปกครองควรจะรักษาข้อตกลง -- ป้อมปราการและสิ่งอื่นๆ อีกมาก ที่เจ้าผู้ปกครองสร้างและทำนั้นมีประโยชน์ หรือไร้ประโยชน์ -- จะต้องหลีกเลี่ยงบรรดาคนประจบสอพอตามแบบวิธีการใด -- เทพีแห่งโชคชะตา สามารถทำอะไรได้มากแค่ไหน ในกิจการของมนุษย์ และจะขัดขวางนางด้วยแบบวิธีการอะไร -- คำแนะนำให้ยื้อหยุดอิตาลีและกอบกู้เสรีภาพของอิตาลีจากพวกป่าเถื่อน

Encyclopedias

Encyclopedia of modern political thought / editor, Gregory Claeys
Print Location: Central Library Reference Collection -- 320.03 Em56
สารานุกรมความคิดทางการเมืองสมัยใหม่
มี 2 volume
note: ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

Researcher / Faculty / Person as Information Source

ชลธิศ ธีระฐิติ
ดร.

ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:
ทฤษฎีรัฐศาสตร์, ปรัชญาการเมือง

http://www.polsci.chula.ac.th/choltis.htm
ไชยันต์ ไชยพร
รองศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความเชี่ยวชาญ: ปรัชญาการเมือง, ทฤษฎีรัฐศาสตร์

http://www.polsci.chula.ac.th/chaiyand.htm

Videos

An Introduction to the Philosophy of Politics and Economics / Tamar Gendler Resource contains video
Who gets what and who says so? These two questions underlie and inform every social arrangement from the resolution of schoolyard squabbles to the meta-structure of human societies. They are also the basis of political philosophy. Professor Tamar Gendler uses the work of three titans of the discipline, Thomas Hobbes, John Rawls, and Robert Nozick, as a lens to guide us through the taut debate about the role of government in society, asking "Will we embrace the radical state of nature or will we surrender our freedom to the leviathan of the state?"

The Floating University
Originally released September 2011.

with English subtitles

Tamar Gendler is professor of philosophy and cognitive science, Yale Univerisity.
Introduction to Political Philosophy / Steven B. Smith Resource contains video
Introduction to Political Philosophy lecture series by Professor Steven B. Smith

Open Yale Course by Yale University

มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ
with English subtitles
Is there a difference beteeen political philosophy and political science? / Harvey Mansfield Resource contains video
Harvey Mansfield thinks there is a difference between political philosophy and political science, though there ought not to be.

Question: Is there a difference between political philosophy and political science?

Harvey Mansfield: There oughtn't to be any difference, but in our age there certainly is.  Political science in its strictest form tries to imitate the natural science, and to be as exact and as universal and as nameless as they, and as objective as they are.  But political philosophy is much more concerned with the big questions than political science.  Political science, in order to be exact and universal, waves aside the big questions because the big questions don't seem to have clear and ... answers.  In fact, the political philosophers disagree as to what they are.  So political philosophy requires an effort of interpretation, of reading great books and trying to understand what they say; whereas political science is much easier.  It's just scientific communication from one scientist to another.  Both of them are on the same wavelength.  There's no need to introduce yourself.  There's no need for rhetoric.  There's no need for images.  There's no need for examples.  I'm talking about political science at its strictest.  Of course, most political science isn't that strict, but that's the idea of it.

Recorded on: 6/13/07

Harvey Mansfield is professor of government, Harvard University
Why is political philosophy important? / Harvey Mansfield Resource contains video
Harvey Mansfield believes that understanding political philosophy is key to living the good life.

Question: Why is political philosophy important?

Harvey Mansfield: Political philosophy is important because it studies those big questions I mentioned, especially the big question of, "How should I live?" Nobody can be indifferent to that. Everybody needs to have an answer to that, but most people don't think about it very much. Most people live and think at the level of TV. Or if they're really thoughtful, they move it up to magazines. Or occasionally they'll read a book. But behind all of those things -- above all those layers of the great books -- the sources of the thoughts are developed, elaborated and they trickle down to things like TV.
Recorded on: 6/13/07
 

Question: Why is political philosophy important?
Harvey Mansfield: Political philosophy is important because it studies those big questions I mentioned, especially the big question of, "How should I live?" Nobody can be indifferent to that. Everybody needs to have an answer to that, but most people don't think about it very much. Most people live and think at the level of TV. Or if they're really thoughtful, they move it up to magazines. Or occasionally they'll read a book. But behind all of those things -- above all those layers of the great books -- the sources of the thoughts are developed, elaborated and they trickle down to things like TV.

Recorded on: 6/13/07