Introduction
header

Open Government
 
Open Government หรือ รัฐบาลแบบเปิด เป็นความพยายามของรัฐบาลในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกรวบรวมหรือสร้างขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐต่อสาธารณะ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากการเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของการทำงานของภาครัฐแล้ว ข้อมูลหลายชุดข้อมูลที่รัฐเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น หากเป็นข้อมูลที่รัฐอนุญาตให้นำไปใช้ต่อ ในลักษณะของข้อมูลแบบเปิด (Open Data) แล้ว ข้อมูลเหล่านั้นยังสามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ เช่น ภาคเอกชนอาจนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่ภาครัฐเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลแบบเปิด หรือ Open Data ไปใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อวางแผนการทำธุรกิจ หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ อาจนำข้อมูลพิกัดสถานที่ราชการที่จัดทำและเปิดเผยโดยภาครัฐให้เป็นข้อมูลแบบเปิด ไปต่อยอดจัดทำแอพลิเคชั่น (Applications) เช่น แอพลิเคชั่นแจ้งสถานที่และนำทางไปยังหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
Subject Specialist
Picture: Rathtee Paphatsurichote

Rathtee Paphatsurichote
Librarian
Tel: 022182922

All Items by Source

Books / Book Chapters

Electronic Government Restricted Resource
2013

มีบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Open Government และความโปร่งใส ดังนี้

- Political Will and Strategic Use of YouTube to Advancing Government Transparency: An Analysis of Jakarta Government-Generated YouTube Videos

- A Coordination Theory Perspective to Improve the Use of Open Data in Policy-Making

- Opening Moves – Drivers, Enablers and Barriers of Open Data in a Semi-public Organization

- Open Government Portals Assessment: A Transparency for Accountability Perspective

- A Guide to Implement Open Data in Public Agencies

- Participatory Data Gathering for Public Sector Reuse: Lessons Learned from Traditional Initiatives

- Linked Open Government Data Analytics

- How to Support (Political) Decisions? Presentation of a Micro-simulation Model to Assess the Implications of EU-wide Tax Reforms

- Participation in Discussion Spaces of Health Informatics in Brazil
Freedom of information : Local government and accountability
Print Location: Political Science Library -- 323.4450941 F853
2010

หนังสือเกี่ยวกับเสรีภาพเกี่ยวกับข้อมูล เน้นในสหราชอาณาจักร
Open Government (Book chapter in "Foundations of Digital Government") Restricted Resource
2014

บทหนึ่งจากหนังสือ Foundations of Digital Government ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการเป็นรัฐบาลแบบเปิด และมีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลสามารถใช้ Open Data ได้อย่างไรบ้าง

While e-government during its early days was primarily concerned with improving the efficiency and effectiveness of government service provisioning, the advent of social media has opened up unexpected new opportunities of engaging the public in government work. Within this chapter, we discuss the opportunities and challenges of Open Government. Thereby, we analyze why and how governments should use open data and citizen-sourcing strategies to improve both the support and operational capacities of governments.
Open government : a study of the prospects of open government within the limitations of the British political system
Print Location: Law Library - JN329.S4 O64 1987

Open Government Data : The book / Joshua Tauberer
2014

หนังสือเกี่ยวกับ Open Government Data โดยตรง
สามารถอ่านได้บนเว็บ มีเนื้อหาดังนี้

Civic hacking and government data -- Civic hacking example -- Applications for Open Government -- A brief legal history of Open Government Data -- 14 principles of Open Government Data -- Case studies -- Paradoxes in Open Government -- Example policy language
Technology-Enabled Innovation for Democracy, Government and Governance Restricted Resource
2013

มีบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Open Government ดังนี้

-Open Government Data Catalogs: Current Approaches and Quality Perspective

-Open Government Data – A Key Element in the Digital Society

-Cloud Computing in E-Government across Europe

-Towards a Linked Geospatial Data Infrastructure
The right to know : transparency for an open world
Print Location: Central Library -- 352.88 R571
2007

หนังสือเกี่ยวกับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในยุคที่มีแนวโน้มเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
Transparency in politics and the media : accountability and open government
Print Location: Central Library -- 352.88 T772
หนังสือเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้ของรัฐบาล หรือ Open Government กับบทบาทของสื่อ

Increasingly governments around the world are experimenting with initiatives in transparency or ‘open government’. These involve a variety of measures including the announcement of more user-friendly government websites, greater access to government data, the extension of freedom of information legislation and broader attempts to involve the public in government decision making. However, the role of the media in these initiatives has not hitherto been examined.  This volume analyses the challenges and opportunities presented to journalists as they attempt to hold governments accountable in an era of professed transparency. In examining how transparency and open government initiatives have affected the accountability role of the press in the US and the UK, it also explores how policies in these two countries could change in the future to help journalists hold governments more accountable. This volume will be essential reading for all practising journalists, for students of journalism or politics, and for policymakers.

Articles

Open Government Initiatives : Challenges of Citizen Participation / Angela M. Evans and Adriana Campos Restricted Resource Some full text available
2012

The republican principle demands that the deliberate sense of the community should govern the conduct of those to whom they entrust the management of their affairs; but it does not require an unqualified complaisance to every sudden breeze of passion, or to every transient impulse which the people may receive from the arts of men, who flatter their prejudices to betray their interests […] it is the duty of the persons whom they have appointed to be the guardians of those interests, to withstand the temporary delusion, in order to give them time and opportunity for more cool and sedate reflection (Hamilton et al., 2008, Federalist No. 71, p. 1788).

Much of the work in open government, both in its implementation and research, has emphasized data and the information and communications technologies supporting their access, interoperability, and usability. This data-driven focus has not been proven to significantly increase citizen understanding of the complexities of issues and policies or their participation in relevant policy deliberations. If the primary goal of open government is to engage citizens, then current initiatives must be re-evaluated and new approaches explored—shifting beyond data delivery. Releasing volumes of data on a Web site without background on why and how it is collected, how it is organized, and its intended use, leaves citizens with herculean tasks of determining its relevance and reliability.

This paper suggests how to achieve the primary goal of open government, which is to ensure that the American public has access to objective, relevant, and reliable information to help them arrive at informed judgments about issues and the government's role in tackling these problems. This paper also summarizes recent activities undertaken at the national level to advance open government directives, principles, and plans.
Transparency, participation, and accountability practices in open government : A comparative study / Teresa M. Harrison and Djoko Sigit Sayogo Restricted Resource Some full text available
2014

In a comparative national study addressing the fiscal domain, we explored relationships between socio-cultural, political, economic, and government conditions and concepts critical to open government, defined as (a) budget transparency (b) participation in budget processes, and (c) accountability information. We found that democracy, human capital, and budget document disclosures are consistently related to transparency, accountability, and the involvement of the Supreme Audit Authority with the public. E-participation and commitment to the Open Government Partnership are each related to particular measures of transparency and accountability. Gross domestic product was negatively related to particular measures of transparency and accountability. Only democracy was related to public participation in budget discussions with the executive, and that was a minimal effect.

“Open”: the changing relation between citizens, public administration, and political authority / Ursula Maier-Rabler, Stefan Huber Some full text available
2011

"Open" is not just a fancy synonym for transparent and accountable. The "Open" in Open Government, Open Data, Open Information, and Open Innovation stands for the changing relation between citizens and authorities. Many citizens no longer accept the passive stance representative democracy held for them. They take an active approach in setting up better means of collaboration by ICTs. They demand and gain access to their historically grown collective knowledge stored in government data. Not just on a local level, they actively shape the political agenda. Open Government is to be seen in the context of citizens‘ rights: the right to actively participate in the process of agenda-setting and decision-making. Research into open government needs to address the value of the changing relation between citizens, public administration, and political authority. The paper argues finally for the application of the Public Value concept to research into open government.

Dictionaries

ความหมายของ Open Government Restricted Resource
Open government. (2010). In Dictionary of American government and politics. Edinburg, United Kingdom: Edinburgh University Press. Retrieved from http://search.credoreference.com/content/entry/eupamgov/open_government/0

Open government is the principle that the processes of government should be available for public scrutiny and criticism, based on a free flow of information from those who exercise power and make decisions to the elected representatives, the media and the general public. In the eyes of many people, open government is one of the most basic requirements of any healthy democracy. It allows for taxpayers to see where their money is going; it permits the honest exchange of information that ensures government accountability; and it upholds the ideal that government never rules without the consent of the people. Government is based not on the need to know but upon the fundamental right to know.

It is recognised that, in any society, there will be some information that has to be kept secret on grounds of national security. In an open system, however, the presumption is in favour of the public's 'right to know'. America has had freedom of information legislation since 1966, as well as a series of 'sunshine laws' designed to ensure public access to government and the information it holds.

Critics of the US political system, and in particular of the presidency of George W. Bush, claim that, since the 1980s, there has been a number of alarming reductions to government access and accountability, noting a series of small but systematic changes to existing laws and the Executive orders. They complain of an obsession with secrecy during the Bush years, with frequent changes to laws and practices that lessen the opportunity for, and impact of, public and congressional scrutiny of the activities of the executive branch. In particular, they argue that government agencies have made extensive and arbitrary use of Freedom of Information (FOIA) exemptions, such as those for classified information, privileged attorney–client documents and certain information compiled for law-enforcement purposes (often inappropriately or with inadequate justification).

Recent legislation on the subject of openness includes the Transparency Act of 2006, which created a publicly accessible online database of all federal funding, with exceptions for classified national security matters. The bipartisan Open Government Act of 2007 was designed to make the most significant reforms to the Freedom of Information Act in more than a decade, reinforcing the view that the Freedom of Information Act establishes a presumption of openness. It: amended parts of the Lobbying Disclosure Act (1995); strengthened public disclosure requirements concerning lobbying activity and funding; placed more restrictions on gifts for members of Congress and their staff; and provided for mandatory disclosure of earmarks (congressional provisions that direct approved funds to be spent on specific projects, or that direct specific exemptions from taxes or mandated fees) in expenditure bills. Formally entitled the Openness Promotes Effectiveness in our National Government Act of 2007, the bill was signed into law by President Bush in December 2007.

ความหมายของ Open Government (2) Restricted Resource
Open government. (2004). In P. Collin , P. Collin , & P. Collin (Eds.), Dictionary of politics and government. London, United Kingdom: A&C Black. Retrieved from http://search.credoreference.com/content/entry/acbgovtpol/open_government/0

​a system in which most decisions by government and most government records are available for any citizen to read
ความหมายของ Open Government (3) Restricted Resource
Open government. (1988). In R. Tardif , R. Tardif , & R. Tardif (Eds.), MacQuarie Dictionary of Australian politics. South Yarra, Australia: Macquarie Dictionary Publishers. Retrieved from http://search.credoreference.com/content/entry/mdpol/open_government/0

The conduct of government activity in such a manner that the public has right of access to any document relating to public affairs in the custody of any government agency. In practice, all governments exercise some form of restrictions on information for security and other reasons. A Commonwealth Freedom of Information Act was passed in 1982, following a long gestation period. The Victorian state government enacted similar legislation in the same year.

Organizations

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รวมถึงเรื่องข้อมูลภาครัฐแบบเปิดหรือ Open Government Data ของประเทศไทยด้วย

Web Sites / Web Pages

data.gov.uk
เว็บไซต์รวมข้อมูลรัฐบาลแบบเปิดของสหราชอาณาจักร
Open Government Guide
เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดย Open Government Partnership (OGP) บนเว็บไซต์มีเอกสารและคำแนะนำในการปฏิบัติการดำเนินนโยบาย Open Government และมีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาการดำเนินนโยบาย Open Government ในแต่ละเรื่องหรือขั้นตอน เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น
Open Government Partnership
เว็บไซต์ความร่วมมือด้านรัฐบาลแบบเปิด

มีเป้าหมาย คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ดำเนินการตามหลักการของ Open Government หรือการพยายามส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของรัฐบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
U.S. Government’s open data
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลรัฐบาลแบบเปิดของสหรัฐอเมริกา
กลุ่มผู้สนใจ Open Data ในประเทศไทย (OpenDataInTh)
กลุ่มผู้สนใจเรื่องข้อมูลแบบเปิด หรือ Open Data ในประเทศไทย บน Facebook
มีข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้าน Open Data ของประเทศไทย การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Open Data ในประเทศไทย และข่าวสารการจัดประชุมวิชาการหรือการสัมมนาเกี่ยวกับ Open Data ในประเทศไทย
ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ ประเทศไทย (Data.go.th)
เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของประเทศไทย มีชุดข้อมูลต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานต่อได้

Images

The Open Government Partnership's First Year (Infographic) Resource contains images
2012
อินโฟกราฟิกส์เกี่ยวกับการก่อตั้ง Open Government Partnership

Videos

Open Government Partnership (Video) Resource contains video
วีดิทัศน์อธิบายขอบข่ายงานของ Open Government Partnership
Why Open Government is So Crucial To Our Society / Martha Mendoza @ TEDxSantaCruz Resource contains video
วีดิทัศน์จาก Ted Talk อธิบายความสำคัญของ Open Government และเสรีภาพด้านข้อมูล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของรัฐบาล โดยวิทยากร คือ Martha Mendoza

Handbooks & Guides

Open Data Handbook (ฉบับภาษาไทย)
คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการจัด ทำชุดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ในการนำขึ้นเว็บไซต์ ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (data.go.th)