Clean Food (อาหารคลีน)
Clean Food (อาหารคลีน) คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด เป็นอาหารสดที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและไม่บั่นทอนสุขภาพของคนกินโดยได้รับประโยชน์จากสารอาหารอย่างครบถ้วน (รู้จัก “เมนูคลีนฟู้ดแบบไทยๆ” อาหารพื้นถิ่น ถูกหลักอนามัย) อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้จัดการโครงการโภชนาการสมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อธิบายว่ามีความหมาย 2 นัย คือ เป็น "อาหารที่ไม่ปนเปื้อน" และ "อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ" (คลีนฟู้ด อีกมิติของการกินเพื่อสุขภาพ) โดยอาหารปนเปื้อน หมายถึง
-          ปนเปื้อนเชื้อโรค มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปะปนในอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่สุก อาหารที่ค้างคืน มีแมลงวันตอม ปรุงไม่สะอาด ก็นำมาซึ่งอาการท้องเดินได้
-          ปนเปื้อนจากพยาธิ เช่น การกินอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ การกินอาหารที่ไม่ระมัดระวังเรื่องความสะอาดก็มีการปนเปื้อนพยาธิได้
-          ปนเปื้อนสารเคมี เช่น กินผักที่ไม่ได้ล้างหรือล้างไม่สะอาด มียาฆ่าแมลงปะปนอยู่ อาหารที่ใส่สีแต่ไม่ใช่สีผสมอาหาร อาหารที่มีพิษ เช่น เห็ดพิษ น้ำมันทอดซ้ำ ถั่วลิสงที่มีอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็นต้น
อาหารคลีนมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อาหารปรุงแต่งจากธรรมชาติ 2. อาหารรสไม่จัด 3. อาหารครบ 5 หมู่  4. อาหารสะอาด ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อน และ 5. เป็นอาหารของคนที่อยู่ในพื้นถิ่นนั้น ๆ
อาหารคลีนยังมีสรรพคุณที่ดีสำหรับคนที่อ้วน คนที่มีน้ำหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์ หรือหากจะมีการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งที่น้อยถึงน้อยที่สุด ซึ่งจะมีผลดีต่อคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน และคนที่ใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง เชื่อกันว่าอาหารคลีนนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วยังอาจป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เพราะเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งด้วยพลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและน้ำตาล ที่สำคัญปรุงด้วยผัก ซึ่งมีไฟเบอร์ มีใยอาหารไปดูดซับเอาไขมันส่วนหนึ่งที่ติดไปกับอาหารที่เรากินออกจากร่างกายไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และการกินข้าวกล้องจะทำให้อิ่มและอยู่ได้นานจึงไม่กินจุกจิกส่วนมะเร็งก็สามารถป้องกันได้เพราะไม่มีสารกันบูด ไม่มีสารพิษที่ไปก่อมะเร็ง เน้นการกินผักซึ่งในผักและผลไม้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า สารต่อต้านมะเร็ง จึงลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้

(ในหัวข้อนี้ จะครอบคลุมข้อมูลในช่วงปี 2010-2015)
All Items by Source

Books / Book Chapters

Clean Food: A Seasonal Guide to Eating Close to the Source, with More Than 200 Recipes for a Healthy and Sustainable You.
Authors:
Knoblauch, Mark
Source:
Booklist. 11/15/2009, Vol. 106 Issue 6, p6. 1p.
Document Type:
Book Review
Subject Terms:
*BOOKS
REVIEWS
Reviews & Products:
CLEAN Food: A Seasonal Guide to Eating Close to the Source With More Than 200 Recipes for a Healthy & Sustainable You (Book)
People:
WALTERS, Terry
Abstract:
Reviews the book "Clean Food: A Seasonal Guide to Eating Close to the Source, with More Than 200 Recipes for a Healthy and Sustainable You," by Terry Walters.
ISSN:
0006-7385
Accession Number:
45598780

note: EBSCOhost - - Book Review

Journals / Magazines

Multi-Sponsor Surveys' Study of Clean Food & Beverage Labels Reports Consumer Confidence in Food Safety Declines

Abstract (summary)

According to Karen Bundy, V.P. at Multi-sponsor Surveys, "Our recent Clean Label study found Millennials more attracted to clean labels such as 'all natural,' 'organic,' 'gluten-free,' free-range,' and 'hormone-free,' than baby boomers or older adults who are more focused on sugar, sodium and whole grains."

 

 

 

Full Text

 
 

Copyright 2013 Close-Up Media, Inc. All Rights Reserved.

 
 
 

Indexing (details)

Cite
 
 
 
Title
Multi-Sponsor Surveys' Study of Clean Food & Beverage Labels Reports Consumer Confidence in Food Safety Declines
Publication title
Publication year
2013
Publication date
Oct 8, 2013
Publisher
Close-Up Media, Inc.
Place of publication
Jacksonville
Country of publication
United States
Publication subject
Source type
Trade Journals
Language of publication
English
Document type
News
ProQuest document ID
1439942214
Document URL
http://search.proquest.com/docview/1439942214?accountid=15637
Copyright
Copyright 2013 Close-Up Media, Inc. All Rights Reserved.
Last updated
2015-04-11
 

note:
ABI/INFORM Complete

Articles

Best Clean Food on the Web Some full text available
Source:
Prevention. Apr2015, Vol. 67 Issue 4, p94-99. 6p. 9 Color Photographs, 3 Black and White Photographs.
Document Type:
Article
Subject Terms:
*FOOD habits
*COOKING
People:
NEAL, Stefanie
STONE, Dawna
KUMAI, Candice
Abstract:
The article presents tips by seven inspiring food experts available on the website, EatClean.com, apart from other social media sites. It is noted that food applicaton visionary Stefanie Neal provides recipes for allergy-free dishes on the website, whereas health and diet expert Dawna Stone discusses easy-to-make dishes by using lighter, whole-food ingredients. Chef Candice Kumai provides detoxifying smoothie and juice recipes.
Full Text Word Count:
852
ISSN:
0032-8006
Accession Number:
101592024

note: EBSCOhost
Company Unveils Clean Food Standard for Fresh Produce.
Authors:
Harper, Roseanne
Source:
SN: Supermarket News. 10/23/2006, Vol. 54 Issue 43, p61-61. 1/2p.
Document Type:
Article
Subject Terms:
*FOOD -- Safety measures
PESTICIDE residues in food
FOOD contamination
PATHOGENIC microorganisms
Company/Entity:
SCIENTIFIC Certification Systems (Company)
Abstract:
The article reports that Scientific Certification Systems, best known for developing NutriClean certification that guarantees produce is free of pesticide residue, has developed a comprehensive and far-reaching Clean Food Standard. In addition to addressing pesticide residues, the Clean Food Standard addresses food pathogens, industrial contaminants and heavy metals, and genetically modified organisms.
Full Text Word Count:
313
ISSN:
0039-5803
Accession Number:
23016410

note: EBSCOhost
Cytochromes P450 enzymes for clean food-processing: limitations of imitations! Some full text available
 1. Alan Wiseman, 
 2. David F V Lewis, 
 3. Tim Ridgway2 and
 4. Helen Wiseman
 5. Journal of Chemical Technology and Biotechnology
 6. Volume 75Issue 1pages 3–5January 200)
 7.  
 8. (No abstract is available for this article.)

note: Wiley Online Library
Dietary Supplementation with Clean Food Improves Health Following Community Exposure to 137Cs.[Abstract]
Accession Number 00001648-200911001-00674.
Author Svendsen, Erik *; Karmaus, Wilfried *; Vdovenko, Vitaliy +; Naboka, Marina ++; Kolpakov, Igor +; Stepanova, Eugenia +
Institution *University of South Carolina, Arnold School of Public Health, Columbia, SC, United States; +Research Center for Radiation Medicine, Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; and ++Radioecological Center of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine.
Title Dietary Supplementation with Clean Food Improves Health Following Community Exposure to 137Cs.[Abstract]
Source Epidemiology. 20(6) (November Supplement 2009, 2009 International Society for Environmental Epidemiology 21st Annual Conference Abstracts Supplement):S224, November 2009.
Language English.
Document Type Abstracts: ISEE 21st Annual Conference, Dublin, Ireland, August 25-29, 2009: Symposium Abstracts.
Journal Subset Behavioral & Social Sciences.
ISSN 1044-3983
NLM Journal Code a2t, 9009644
DOI Number 10.1097/01.ede.0000362751.48853.84

note: Ovid
Good Clean Food
The Lancet Oncology

Volume 14, Issue 11, October 2013, Pages 1053

Cancer and Society
 

Can a savvy shopper lower their risk of cancer? Is the average American family consuming enough carcinogens to make them ill? Maybe so, according to the authors of the book Good Clean Food: Shopping Smart To Avoid GMOs, rBGH, and Products That May Cause Cancer and Other Diseases, as they guide the reader through the farming and production of eggs, milk, meat, soya, and even our “five a day” fruit and vegetables, and how they can apparently do us harm. Samuel Epstein, a physician and professor emeritus, has written widely on what he believes are avoidable causes of cancer. Beth Leibson is a writer and editor form New York City. They claim that by avoiding certain foods deemed safe by the US Government we might be able to live a healthier life.

The clue is in the title; how to “avoid…products that may cause cancer”. I started the book thinking it would be a more scientific version of Fast Food Nation, but only a few pages in I was struggling to keep my interest. Too much nitty-gritty detail of molecular science was mixed with statements about alternative therapies that made me roll my eyes. At times, references were lacking, at other times they were obscure, or difficult to interpret from abbreviations.

If I were an US citizen, I might want to know exactly which farms supply truly organic soy beans, or eggs, or whatever. But by the time I had dragged myself through the chapter on “Detoxification”, where the medical benefits of sweat therapy, for example, or chelation therapy are feted, I was well and truly lost.

In summary, if you fancy a detailed description of which US food producers can be trusted to be wholly organic, a catalogue of organic farmers and where to buy their produce, then this book could be for you. Otherwise, just stick to enjoying your food, oblivious to the potential hazards.


note: ScienceDirect
Playful Books; Exotic Adventure and Clean Food: the Adventure Cookbook

Through all the James-Bond-like changes in exotic locales, [Sofia Brandon]'s journey is one into healthy living, complete with tips for drama-free digestion and clean food recipes adapted from the cuisine of Provence. In Under the Tuscan Sun, Frances Mayes injected recipes into her story. In The Provence Cookbook, Patricia Wells introduced recipes with short anecdotes. Sofia Brandon takes the interplay between travel book and cookbook all the way. It's an explosive marriage. The steady build-up of five-star reviews on Amazon shows that even men warm up to Sofia's blend of humor, exotic adventure and "lessons" in healthy eating. Those who take the book to the kitchen rave about Sofia's simple, light, addictive recipes: food you love that loves you back.

Full Text

 

(c)Copyright 2009, Science Letter via NewsRx.com

 

Indexing (details)

Cite
 
Title
Playful Books; Exotic Adventure and Clean Food: the Adventure Cookbook
Author
Publication title
First page
2985
Publication year
2009
Publication date
Sep 22, 2009
Year
2009
Publisher
NewsRx
Place of publication
Atlanta
Country of publication
United States
Publication subject
ISSN
15389111
Source type
Trade Journals
Language of publication
English
Document type
Expanded Reporting
ProQuest document ID
208997741
Document URL
http://search.proquest.com/docview/208997741?accountid=15637
Copyright
(c)Copyright 2009, Science Letter via NewsRx.com
Last updated
2010-06-08

note: ProQuest Health & Medical Complete

Theses / Dissertations

Clean food for all: Public health campaign and food safety awareness : A case study of Thailand
Print Location: http://library.car.chula.ac.th/record=b2042621
Author: Thananuch Tapaneeyakul
Imprint 2014
Descript xii, 147 p. ; 30 cm
Note Thesis (Ph.D.)--University of Texas at Dallas, 2014
Subject food security
  public health
Alt Author University of Texas at Dallas. Public Affairs

note: Thailand Information Center
Impact of Clean Food Good Taste Project on the incidence of diarrhoeal diseases in Thailand Some full text available
   
Other Titles:  ผลกระทบของโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ต่ออุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย
Authors:  Charoen Hanpanjakit
Advisor:  Worawet Suwanrada
Pirom Kamol-ratanakul
Advisor's Email:  Worawet.S@Chula.ac.th
Pirom.K@Chula.ac.th
Subjects:  Clean Food Good Taste Project
Diarrhea -- Thailand
Issue Date:  2006
Publisher:  Chulalongkorn University
Abstract:  Food Sanitation Division, Department of Health, Ministry of public Health is introduced public policy the Clean Food Good Taste Project (CFGT) which promote food safety and hygiene in food services in 1999.This is the retrospective observation time series study population of Thailand based on secondary data collected during 1991-2005. This study employed two models which first, analysis impact of introduction CFGT, second analysis impact of expansion CFGT to test for serial correlation in dynamic model using t-test Statistic. The purpose of this study was to study the impact trend of Clean Food Good Taste Project (CFGT) and socio-economics, environment and intervention factor on the incidence of diarrhoeal diseases in 76 provinces Thailand. The analysis was based on the trend incidence of diarrhoeal diseases before and during adoption expansions the project, the impact trend of socio-economic, environmental and intervention factors on the incidence of diarrhoeal diseases in Thailand, the impacts of project on the incidence of diarrhoeal diseases after 1999.The study outcomes were the impact trend of CFGT on the incidence rate of diarrhoeal diseases. The results showed that expansion CFGT and food habit culture proxy variable has a likely of relationship with trend impact on incidence rate of acute diarrhoeal disease. And the introduction CFGT and food habit culture proxy variable has a likely of relationship with trend impact on incidence rate of severe diarrhoeal disease. Also socio-economic, environmental and intervention factors have likely of relationship with trend impact on incidence rate of diarrhoeal diseases.
Other Abstract:  กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในอาหาร และการถูกสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาชนิดย้อนหลัง เก็บรวบรวมข้อมูลของประชากร 76 จังหวัด ในประเทศไทย ย้อนหลัง ระหว่าง พ.ศ. 2534-2548 วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ต่ออุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย เปรียบเทียบวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วง ทั้งหลังและก่อนการดำเนินกางานของโครงการ วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การวิเคราะห์หาแนวโน้มของอัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วง เปรียบเทียบก่อนและระหว่างการดำเนินงานของโครงการ การหาผลกระทบปัจจัยแปรนำด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม ต่อแนวโน้มของอัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วง และการหาแนวโน้มผลกระทบการดำเนินงานของโครงการ ต่ออัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วงภายหลัง พ.ศ. 2542 การศึกษานี้วัดผลลัพธ์แนวโน้มผลกระทบการดำเนินงานของโครงการต่ออัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วง ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบต่อการมีโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย มีแนวโน้มผลกระทบต่ออัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง การศึกษาผลกระทบภายหลังที่ได้มีการดำเนินงานตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เปรียบเทียบจำนวนร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตราฐานของโครงการ กับอัตราส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายเดือน เพื่อการซื้ออาหารรัประทานนอกบ้านของครัวเรือนต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน แนวโน้มมีผลกระทบต่ออัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ทั้งนี้ผลกระทบของปัจจัยแปรนำด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข มีแนวโน้มผลกระทบต่อของอัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วง
Description:  Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2006
Degree Name:  Master of Science
Degree Level:  Master's Degree
URI:  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12708
Appears in Collections: Econ - Theses

Full text: 
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/12708/1/charoen_ha.pdf

note: CUIR -- Thesis 

Newspapers

5วิธีง่ายๆเพื่อเริ่มต้นสูตรอาหาร "คลีนฟู้ด"
          ฉบับนี้ขอเอาใจคนที่กาลังเริ่มรักสุขภาพ ด้วยการหันมากินอาหารคลีนฟู้ด (Clean Food) แต่เอ๊ะ! เดี๋ยวก่อน รู้หรือยังว่า อาหารคลีนฟู้ดมันคืออะไร? แน่นอนว่า ฉบับนี้ new)108 มีคาตอบ! ที่สาคัญมีเคล็ดลับง่ายๆ มาฝากสาหรับผู้ที่เริ่มกินอาหารคลีนฟู้ดอีกด้วย ใครพร้อมสุขภาพดีแล้วตามมาเลยค่า
          *  อาหารคลีนฟู้ด  คือ อาหารที่มีการปรุงแต่งน้อยที่สุด หรือแทบไม่มีการปรุงแต่งเลยหรือง่ายๆ ก็คือ ไม่ผ่านกระบวนการต่างๆ ก่อนอาหารจะเข้าสู่ร่างกายเรา โดยอาหารที่จัดอยู่ในคลีนฟู้ดก็มีมากมาย เช่น ผัก ผลไม้สด ข้าวกล้องไม่ผ่านการขัดสี อาหารที่ไม่ต้องทอด หรือย่างจนไหม้เกินไป แต่ไม่ใช่อาหารเจเพราะคนที่เลือกอาหารคลีนฟู้ดนั้นสามารถเลือกกินเนื้อสัตว์ได้ แต่แนะนำว่า เป็นจำพวกปลาทะเลน้ำลึกก็จะดีกว่า
          1. งดชา กาแฟ
          สำหรับผู้ที่ติดชา กาแฟ คงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อย เพราะการบริโภคอาหารคลีนฟู้ดนั้นคุณต้องเลี่ยงชาและกาแฟอย่างเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสุขภาพ ด้วยความหวานจากน้ำตาลและสารอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม หากคุณตัดสินใจแล้วว่า จะเริ่มต้นกับคลีนฟู้ด ก็ต้องหักห้ามใจ งด ละ เลิก ชา กาแฟ ก่อนสิ่งอื่นใด
          2. ดื่มน้ำผลไม้
          เปลี่ยนจากชากาแฟ แล้วหันมาดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆ แทน เพราะน้ำผลไม้ คั้นสดนั้น ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ที่สำคัญมีมากกว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุมาในแบบกระป๋องหรือกล่องอีกด้วย
          3. ผักสดและถั่ว
          เวลาว่างแนะนำให้กินถั่วหรือสลัดผักแทนขนมคบเคี้ยวที่เป็นตัวการเพิ่มน้ำหนักให้กับเรา เพราะถั่วและผักต่างๆ นอกจากทำให้สุขภาพดีแล้ว ยังทำให้หุ่นดีด้วยนะ
          4. ลองสักมื้อให้เปึนคลีนฟู้ด
          หากยังไม่ชำนาญเริ่มลองวันละ 1 มื้อก่อนก็ได้ อาจจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นแล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้อ่าน ให้อาหารคลีนฟู้ดเป็นเมนูที่อร่อยและกินง่าย แล้วเมื่อเริ่มชินแล้วก็ค่อยๆ เพิ่มจำนวนมื้อมากขึ้น
          5. หาสูตรทาอาหารคลีนฟู้ดหาสูตรทาอาหารคลีนฟู้ด
          การหาอาหารคลีนฟู้ดในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเดี๋ยวนี้เพียงแค่โทรศัพท์สั่ง เขาก็พร้อมจัดส่งแบบเดลิเวอร์รี่ให้คุณถึงบ้าน แต่เพื่อความสนุกในการกินอาหารคลีนฟู้ดแนะนำให้ลองหาเมนูทำกินเองดีกว่า ตามยูทูบก็มีขั้นตอนและสูตรต่างๆ มากมายให้ได้ลองผิดลองถูก การทำเองนั้นนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังทำให้คุณได้รู้สึกภูมิใจกับฝีมือตัวเองเช่นกัน

NEW108 ฉบับวันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2558
note: IQ NewsClip
EAT CLEAN กินเปลี่ยนร่าง
เรื่อง : นิภาพร ทับหุ่น
          ถ้ามีคนมาบอกว่า "Sexy and Six Pack made in our kitchen" คุณจะเชื่อและลองสั่งอาหารจากครัวของพวกเขามั้ย?
          ไม่ต้องเอวกิ่ว 17 นิ้วเท่า "ลิลี่ เจมส์" นางเอกซินเดอเรลล่า 2015 ก็สามารถสวยได้ แต่ถ้าใครเอวใหญ่(เกิน) ก็ต้องพิจารณาตัวเองเป็นพิเศษ
          ในกรณีนี้ไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่า "เอวหนา" แล้วไม่สวย แต่เพราะ "เอวย้วย" อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ การหันมาดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงน่าจะเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ของคนในยุคดิจิทัล
          แน่นอนว่า หลักใหญ่ใจความของการเป็นคนสุขภาพดีล้วนมีอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเกินกว่าครึ่ง หลายๆ คนจึงพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และ "อาหารคลีน" ก็กำลังทำให้คนรักสุขภาพ "ฟิน" อย่างถึงที่สุด ถึงขนาดจุดประกายให้เกิดธุรกิจ "อาหารคลีนเดลิเวอรี่" ที่มีมากกว่า 20 ร้านภายในเวลา ไม่กี่เดือน
          อาหารคลีนคืออะไร และทำไมจึงกลายเป็น Blooming Business ได้ ไปทำความรู้จักกัน
          ทำไมต้องคลีน
          อาหารคลีน (Clean Food) เป็นที่นิยมในต่างประเทศมาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 แต่คนไทยเพิ่งรู้จักอาหารสะอาดที่ว่านี้ได้เพียง 2-3 ปีเศษ ซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆ สั้นๆ ก็ต้องบอกว่า อาหารคลีนคืออาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด
          อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้จัดการโครงการโภชนาการสมวัย สำนักงานกองทุนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เคยให้ข้อมูลไว้ใน www.thaihealth.or.th ว่า คลีนฟู้ด มีความหมายอยู่ 2 นัยยะ คือ อาหารที่ไม่ปนเปื้อน (ในกรณีนี้หมายถึงไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่ปนเปื้อจากพยาธิ และไม่ปนเปื้อนจากสารเคมี) และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ "การตั้งคำถามว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ครบ 5 หมู่ และต้องกินให้ได้สัดส่วน ปริมาณที่เพียงพอ ไม่มากน้อยจนเกินไป รวมถึงมี ความหลากหลาย เลี่ยงอาหารหวานจัด เค็มจัด มันจัด สุดท้ายกินผักผลไม้ให้มาก ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงคือ การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการในแบบที่ตรงกับคำว่า คลีนฟู้ด เพราะฉะนั้นคำว่าคลีนฟู้ดก็คือคำว่า อาหารปลอดภัย ไม่ปนเปื้อน อาหารถูกหลักโภชนาการนั่นเอง"
          หากลองทำความเข้าใจตามที่ อ.สง่า บอก จะพบว่า อาหารคลีน ก็คืออาหารสะอาดจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง แต่สามารถปรุงสุกได้โดยใช้วิธีการต้ม นึ่ง ย่าง ลดการปรุงรส และเลือกพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจากข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต เผือก มัน ส่วนโปรตีนจากไข่ ปลา ไก่ งดอาหารแปรรูปทั้งหลาย สำหรับไขมันก็ต้องเลือกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ทางที่ดีคือเน้นบริโภคไขมันให้น้อยที่สุด ซึ่งการรับประทานแบบนี้จะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต เพราะไม่ใช่หลักการกินที่ซับซ้อนมากมาย แค่เปลี่ยนรูปแบบของการปรุงให้สะอาดและปลอดภัยมากขึ้น อาหารคลีนจึงได้รับความนิยมเรื่อยมา ซึ่งเมื่อรับประทานควบคู่ไปพร้อมกับการออกกำลังกาย จึงจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพอีกเท่าทวีคูณ สาวร่างเล็กอย่าง หล่าน-อมรรัตน์ ธรรมบูรณวิทย์ Media Supervisor บริษัท อินเด็กซ์ คลีเอทีฟ วิลเลจ บอกว่า ก่อนหน้านี้เธอออกกำลังกายอย่างหนัก แต่ไม่ได้ส่งผล ต่อสุขภาพเท่าที่ควร เพราะยังรับประทานอาหารตามใจปาก กระทั่งวันหนึ่งได้รับ คำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นแพทย์ถึงหลักการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง หล่านจึงรู้จัก อาหารคลีนตั้งแต่วันนั้น "เขาไม่ได้บอกว่านี่คืออาหารคลีนนะ เขาแค่บอกให้เปลี่ยนการกิน จากปกติกินข้าวขาวให้กินข้าวกล้อง ลดขนม ของหวาน ชา กาแฟ จริงๆ ขนมหวานทานได้ แต่เลือกที่เป็นโฮลวีต แล้วเนื้อสัตว์ก็ให้กินอกไก่กับปลา พอเราไปเล่าให้แฟนฟัง ซึ่งแฟนเรียนด้าน ฟู้ดไซน์มา เขาก็บอกว่า นี่มันคืออาหารคลีน จากนั้นเราก็เริ่มหาข้อมูลมาเรื่อยๆ"
          เพราะทำอาหารไม่เป็น หล่านจึงต้องใช้วิธีเลือกทานอาหาร เช่น ต้ม นึ่ง ย่าง และพยายามให้คลีนมากที่สุด จากข้อมูลสุขภาพที่เคยมีคอเลสเตอรอลเกิน 200 ก็ลดลงมาเหลือ 160 ภายในไม่กี่เดือน
          "เราเป็นคนมีพุง ก็โทษสรีระ โทษตัวเองหมด ไม่เคยคิดโทษสิ่งที่กินเข้าไปเลย แต่พอเรามากินอาหารแบบนี้น้ำหนักลดจาก 44 เหลือ 42 แค่อาทิตย์เดียว มันมหัศจรรย์มากนะ ต่อให้ออกกำลังกายแค่ไหน แต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน มันก็ไม่ช่วยอะไร แล้วสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างคือ เรารับรู้รสชาติของธรรมชาติได้มากขึ้น เมื่อก่อนติดรสหวาน ติดรสปรุงแต่ง กินคลีน แรกๆ ก็ว่าจืด แต่พอเรากินแบบนี้ตลอด เรารับรู้รสชาติของธรรมชาติได้ดี เมื่อก่อนกาแฟเย็นจะติดมาก หวานมาก พอเราเปลี่ยน ปุ่มรับรสเราก็เปลี่ยน กลายเป็นว่าพอไปกิน เรากินได้ไงหวานขนาดนี้ คือลิ้นเราปรับสมดุลตามพฤติกรรมการกินของเรา"
          หลังเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจนเป็น สาวสวยสุขภาพดี ก็มีเพื่อนๆ มาถามไถ่ถึง การดูแลตัวเองมากขึ้น ณ วันนี้หล่านจึงกลายเป็นกูรูด้านการดูแลสุขภาพไปโดยปริยาย
          กินอร่อยคอยไม่นาน
          กระแสการรับประทานอาหารคลีนได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่มักจะเร่งรีบ และไม่มีเวลามาพิถีพิถันกับการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอาหารคลีนเดลิเวอรี่จึงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพกลุ่มนั้น
          หากลองใช้เสิร์ซเอนจิ้นค้นหาคำว่า "อาหารคลีน เดลิเวอรี่" จะพบว่ามีผู้ประกอบการด้านนี้มากกว่า 20 รายในกรุงเทพฯ และในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศอีกมากมาย
          "Diamondgrains" เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอาหารคลีนเดลิเวอรี่ที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดกิจการในเดือนสิงหาคม 2557 จนถึงวันนี้มียอดสั่งเฉลี่ยวันละ 2,000 กล่องเลยทีเดียว
          "พอดีเราเห็นน้องสาวทานซีเรียลทุกวัน เราก็เห็นว่ามันดี คนกรุงเทพฯ เองก็ยุ่งมาก ทำกับข้าวเช้าไม่ไหว จะออกไปกินในร้านเลยก็หนักไป อาศัยดูตัวเองเป็นหลัก เพราะ เราก็เป็นแบบนั้น แล้วหลายๆ คนก็กินมื้อเช้า ไม่หนักหรอก ก็เลยลองทำเป็นกราโนล่า ขึ้นมา" อูน-ชนิสรา โททอง เจ้าของธุรกิจ กราโนล่าเดลิเวอรี่ แบรนด์ Diamondgrains บอก
          สำหรับกราโนล่า (Granola) เป็นอาหารเช้าประเภทซีเรียลที่ได้รับความนิยมมากในแถบตะวันตก แต่ส่วนมากจะมีแคลอรี่สูง เพราะมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลเข้ามา อูนจึงคิดผลิตอาหารกราโนล่าแบบไร้แป้งไร้น้ำตาล และเป็นอาหารคลีนที่กินได้แบบไม่อ้วน
          "ลองนึกเล่นๆ ว่าคนคนหนึ่งจะกิน อาหารคลีนใน 1 วัน เขาต้องใช้เวลาเท่าไร เพื่อให้ได้อาหาร 1 มื้อ สมมติจะกินคุกกี้คลีน ก็ต้องไปซื้อข้าวโอ๊ตมาปั่นให้เป็นแป้งอะไร แบบนี้ ชั่งตวงวัตถุดิบทีละอย่าง คำนวณแคลอรี่ คือต้องมี 3 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ เราก็เลยมองว่า ทุกคนคงไม่มีเวลามากขนาดนั้น เราเลยทำให้ พกไป 1 กล่อง เติมนมหรือโยเกิร์ตก็ได้แล้ว และในกล่องเราบอกหมดว่ามีพลังงานเท่าไร น้ำตาล คาร์โบไฮเดรต โปรตีนเท่าไร แล้ว ถ้าเติมนม โยเกิร์ตจะมีแคลอรี่เท่าไร เราให้ รายละเอียดทางโภชนาการไว้หมด เพื่อให้ ผู้บริโภคได้ข้อมูลครบถ้วน"
          อย่างที่บอกว่าผู้ประกอบการมีมากมาย แต่ใครจะอยู่ได้ อยู่นาน ขึ้นอยู่กับ "ความจริงใจ" ต่อผู้บริโภค
          "เราทำอย่างรู้จักผู้บริโภค วัตถุดิบทุกอย่างคลีน 100 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญเรามี อย. รับรอง และโจทย์ของเรา 1.อร่อย 2.ดีต่อสุขภาพ ไม่อ้วน และ 3.สะดวก" อูน บอก
          เช่นเดียวกับ ข้าวหอม-กฤษณา อัญญะโพธิ์เจ้าของปิ่นโตอาหารคลีน "ข้ามหอมปิ่นโต" ที่บอกว่า จะประกอบธุรกิจนี้ต้องคิดถึงผู้บริโภคเป็นหลัก และเธอเองก็รับประกันคุณภาพ ด้วยการรับประทานแบบเดียวกับลูกค้าของ ตัวเอง "เราเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่เรามั่นใจได้ เพราะเรากินด้วย กินเหมือนกันกับลูกค้า เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้มีปนเปื้อนน้อย ที่สุด"
          ข้าวหอมปิ่นโต เติบโตขึ้นและเป็นที่รู้จักของนักกินคลีน เพราะเธอมีเมนูอาหารไทยที่ถูกปากคนไทยด้วยกัน โดยอาหารของเธอนั้นมีให้เลือกกันแบบไม่ซ้ำเมนูเลยทีเดียว
          "จุดเด่นคือเราเป็นอาหารคลีนสไตล์ไทย เมนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางทีมีขนมจีน ก็ต้องไปหาขนมจีนข้าวกล้อง ใช้กะทิธัญพืช ใช้รสชาติจากธรรมชาติ เค็มจากเกลือ หวานจากผัก กุ้ง ปลา น้ำผึ้ง เพราะอาหารไทยต้องทำให้ ถูกจริต ไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อาหารไทย พอเราทำอาหารแบบนี้ คุณยายบอก เหมือนคนโบราณทำเลย เพราะเมื่อก่อนก็ไม่มีเครื่องปรุงรสอะไร เมนูเราเยอะจนน้องบางคนบอก เมนูพี่ชนะเลิศมาก เหมือนกินอาหารปกติเลย คืออาหารเราเป็น อาหารที่กินในภาวะปกติ ครบ 5 หมู่ เน้นสุขภาพดีมาก่อน ผอมลงคือผลพลอยได้ อย่างเราเองกินไป 3 เดือน น้ำหนักหายไป 10 กิโลเลย"
          เจ้าของอาหารคลีนแบรนด์ "ข้าวหอมปิ่นโต" บอกว่า ลูกค้าส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทที่ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหาร เธอจึงคิดเมนูและทำตารางอาหารให้เป็นรายสัปดาห์
          "อาหารเราจะเซ็ตเมนูไว้ วันละ 3 มื้อ สัปดาห์ละ 15 มื้อ ลูกค้าจะกินเหมือนกัน ผู้หญิงผู้ชาย แต่ก็มีแบบที่สั่งเป็นมื้อๆ รวมกันมากับเพื่อนๆ ก็มี ส่งตรงเวลาทุกมื้อ คือเรา เริ่มทำมาตั้งแต่กันยายน 2557 ถึงปัจจุบัน ยังไม่เห็นว่าเทรนด์จะลดลงนะ มีแต่เพิ่มขึ้น ส่วนมากเป็นลูกค้าที่อยากผอมมี 90 เปอร์เซ็นต์ และไม่หายไปไหน ยังอยู่ เราเห็นพัฒนาการความผอมของเขา แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าที่ไม่สบาย เป็นเบาหวาน โรคไต ที่ต้องดูแลอาหารเข้ามาด้วย เพราะอาหารคลีนควบคุมโภชนาการอยู่แล้ว" ข้าวหอม อธิบาย
          เผาผลาญดีมีซิกแพ็ค
          ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารคลีนล้วนมี Inspiration ในการเริ่มต้นดำเนินกิจการแตกต่าง กัน สำหรับ พีท-นิธิ พรหมหิต เจ้าของธรุกิจ "Fit Meal" บอกว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจ มาจากวิถีการกินอยู่ของชาวอาทิตย์อุทัย "ผมไปดูงานและไปอยู่กับเพื่อนที่ญี่ปุ่น แล้วก็เห็นว่าชีวิตของคนญี่ปุ่นไม่เหมือน คนไทยเลยเรื่องการกิน คนญี่ปุ่นกินดิบ ไม่มีเครื่องเทศ ซึ่งเขากินมาตั้งนานแล้ว แล้วเขา ไม่ต้องการหมอเหมือนบ้านเรา เวลาเจ็บป่วยเขาจะกินอาหารเป็นยา ถ้าไปโรงพยาบาลคือแย่จริงๆ เราก็เลยคิดว่าน่าจะลองทำอะไรแบบนี้ ตอนนั้นก็มาลองทำร้านอาหาร แต่เนเจอร์ของคนไทยไม่ใช่แบบนั้น เลยเปิดเป็นร้านอาหารปกติไป แต่ให้แม่ครัวทำอาหารคลีนให้เรากิน ผมก็กินแล้วออกกำลังกายไปด้วยรู้สึกดี เพื่อนก็บอกทำไมไม่ทำขาย" นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของอาหารคลีนเดลิเวอรี่ที่ชื่อ "Fit Meal" โดยเริ่มจากอาหารนานาชาติ แล้วค่อยๆ ปรับเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทย จนปัจจุบันมีเมนูให้เลือกมากถึง 31 เมนู
          "เราให้ลูกค้าสั่งเป็นรายสัปดาห์ เลือกได้ตามเมนูที่อยากทาน ซึ่งทาร์เก็ตของเราเป็นลูกค้าวัย 30-35 กลุ่มไฮเอนด์ แต่จริงๆ อาหารเราไม่แพง พอคำนวณทุกอย่างแล้วก็ตก กล่องละ 100 ต่อมื้อเท่านั้น"
          ยอดไลค์แฟนเพจ "Fit Meal" เกือบ 50,000 ไลค์ ช่วยการันตีคุณภาพของอาหาร คลีนรายนี้ได้ เพราะนอกจากให้บริการอาหาร คลีนที่สะอาด สดใหม่ทุกวันแล้ว หลักโภชนาการต้องรู้ก็เป็นข้อมูลที่พีทนำเสนอให้ลูกค้าได้ศึกษาอยู่บ่อยๆ
          "เรามีพี่ชายเป็นนักโภชนาการอยู่แล้ว ก็ให้พี่ชายช่วยเรื่องข้อมูลโภชนาการอาหาร การคำนวณแคลอรี่ด้วย"
          จุดเด่นอีกอย่างของ Fit Meal คือสโลแกน "Sexy made in our kitchen" ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องขอลอง
          "ปี 2015 เรารีดีไซน์ เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้โตขึ้น แล้วเราก็ใช้สโลแกนนี้ "ความเซ็กซี่ ของคุณเกิดจากครัวของเรา" เพราะฉะนั้นสั่งเราสิ (หัวเราะ) หรือบางทีเรามีกิมมิกน่ารักๆ อย่างเขียนการ์ด เขียนข้อความติดไปกับกล่องอาหาร คือมีลูกค้ารีเควสมา ก็เลยทำให้ ถ้าลูกค้าอยากได้อะไร เราทำได้เราก็จะทำ" พีท บอก
          นี่เป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าได้ดีอีกอย่างหนึ่ง และก็ทำให้ Fit Meal ได้ลูกค้าเพิ่มมาขึ้นจากการบอกเล่าปากต่อปาก
          จะว่าไป จุดเริ่มต้นของกระแสการรับประทานอาหารคลีนในประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากคนรักสุขภาพที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือต้องการเพิ่ม six pack ด้วย อย่างเช่น ดีเจภูมิ-ภูมิใจ ตั้งสง่า ก็เริ่มธุรกิจอาหารคลีนเดลิเวอรี่ "DJPoomMenu" ภายใต้สโลแกน "Six Pack made in our kitchen" เพราะได้ทดลองกับตัวเองมาแล้ว หรือแก๊งดารา เพื่อนสนิทที่คิดทำ "MusclemealThailand" อย่าง เต้-นันทศัย พิศัลยบุตร และเจจินตัย อันติมานนท์ ก็กลายเป็นคนกล้ามโตเพราะกินคลีน
          สำหรับ เอก-เอกชัย เพชรเทวี นักโฆษณา บริษัท โอกิลวี่ฯ ไม่ใช่ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารคลีน แต่เป็นขาประจำที่ผูกมื้อเที่ยงไว้กับร้าน "ข้าวหอมปิ่นโต" บอกว่า อาหารคลีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้ชัดเจนขึ้นได้จริงๆ
          "ผมเป็นคนออกกำลังกาย เล่นเวท อยู่แล้ว ซึ่งการเล่นเวทมันก็จะมีกฎเรื่องการกินอยู่ว่า ต้องโลว์โซเดียม โลว์ชูการ์ เพื่อจะให้มีกล้ามเนื้อ ผมเลยมองว่าอาหารคลีนน่าจะเข้าข่ายอาหารที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ เลยสั่งอาหารคลีนของพี่ข้าว (ข้าวหอมปิ่นโต) มากินเป็นมื้อเที่ยง โดยหลักๆ เราก็จะบอกเขาว่าเราเลือกกินอะไร ไม่กินอะไร เอาไข่ขาว ไม่เอาไข่แดง พี่เขาก็จะแยกมาให้มื้อกลางวัน 3 ฟอง ผมสั่งเฉพาะเที่ยง มื้ออื่นก็กินที่บ้าน กินข้างนอกปกติ ผมว่ามันสะดวกมาก ราคาก็ไม่แพงไป ประมาณ 140 ต่อมื้อ อันนี้ของผมนะ คือมันครบ เราไม่ต้องไปกินอย่างอื่นเพิ่มแล้ว มีสารอาหารครบถ้วน และจากที่ผมกินมาหลายเดือน กางเกงที่ใส่ไม่ได้ก็มาใส่ได้เฉยเลย ไขมันที่ออกยากๆ อย่างด้านข้าง มันก็ค่อยๆ หายไป เมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน รูปร่างเราเฟิร์มขึ้น เพราะโดยแฟคเตอร์คืออาหาร 60 ออกกำลังกาย 40 มันก็เลยทำให้เราสุขภาพดี" เอก สรุป
          "You are what you eat" เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ เพราะฉะนั้นใครบริโภคอะไรเข้าไปก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ร่างกายสะท้อนออกมาด้วย

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
note: IQ NEwsClip
คอลัมน์ t'care: คลีนฟู้ด...เก๋กู๊ด
          เอื้อพันธุ์
          คลีนฟู้ด (Clean food) กำลังดัง ที่ไหน ๆ ก็แนะนำให้กินคลีนฟู้ด ที่ไม่ได้หมายถึงอาหารสะอาด หากหมายถึงอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อาหารที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด อาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่สด สะอาด เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งในโลกนี้มีคลีนฟู้ดอยู่มากมาย แต่คนเราก็มักกินอาหารขยะหรือสรรหาสิ่งไม่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพ กินบ่อย ๆ จนชิน จนรู้สึกว่าเป็นของอร่อย ขาดไม่ได้
          มีหลากหลายวิธีกินคลีนฟู้ด อยู่กับบ้านก็ทำคลีนฟู้ดกินเองได้ หลักง่าย ๆ คืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ Raw food ในขณะเดียวกัน รอว์ฟู้ด อาหารที่ผ่านความร้อนไม่เกิน 42 องศา ก็เป็นคลีนฟู้ดด้วยเหมือนกัน ทว่าคลีนฟู้ดก็เป็นอาหาร ปรุงสุกได้ ทอดก็ได้ ต้มตุ๋นนาน ๆ ก็ไม่ผิดกติกา  หากมีเงื่อนไขให้ต้องคิด เช่น ต้องเป็นอาหารไขมันต่ำ เกลือน้อย น้ำตาลน้อย แต่ก็ใช่ว่าขาดรสชาติ ควรเป็นอาหารปรุงสดแล้วรับประทานเลย ไม่นิยมอาหารแช่แข็ง ไม่ใช่อาหารกระป๋อง และอาหารกรุบกรอบของขบเคี้ยวที่กระบวนการผลิตสร้างไขมันทรานส์ อาหารคลีนก็คืออาหารจากธรรมชาติที่มุ่งหวังให้คุณค่าทางโภชนาการ  ให้สารอาหารในพืชผักได้บำรุงสุขภาพจริง ๆ สิ่งที่คาดหวังตามมาก็คือนอกจากสุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นการป้องกันโรค ลดน้ำหนัก ช่วยในการระบายถ่ายท้อง และทำให้ ผิวพรรณดี อย่าเพิ่งเข้าใจว่าอาหารคลีนเป็นอาหารลดน้ำหนัก แต่จุดประสงค์สำคัญคือคำนึงถึงหลักการปรุงเพื่อนำมา ซึ่งสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว และยังเผื่อไปถึงไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น แค่หลักง่าย ๆ คือใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ จะบวกความเป็นอีโคทาเรี่ยนเข้าไปด้วยก็ได้ เช่น เลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตหรือปลูกในชุมชน ในท้องถิ่นที่ ไม่ต้องผ่านการขนส่งมาไกล ๆ ไม่ต้องกินของนำเข้าโดย ไม่จำเป็น หรือเมื่อจะซื้อผักผลไม้สักอย่างก็ตรวจสอบว่าเป็นผลผลิตปลอดภัยสารพิษ เป็นออร์แกนิค หรือผลิตจากฟาร์มใกล้บ้าน บางคนคิดไกลไปอีกว่า เมื่อเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทำคลีนฟู้ดก็ควรดูว่าคนผลิตมีส่วนในการลดรอยเท้า คาร์บอนหรือ Carbon footprint การผลิตที่ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ รักษาดินน้ำและสิ่งแวดล้อม หรือกระบวนการปลูกและผลิตที่ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ชาวตะวันตกที่ชอบคิดหาศัพท์ใหม่ ๆในการกินมีหลักการกินคลีนฟู้ดไว้ อาทิ
          กินเกิน 3 มื้อต่อวันก็ได้ อาจไปถึง 5-6 มื้อก็ไม่มีใครว่า แต่ต้องเป็นอาหารปริมาณไม่มากไม่น้อย คือไม่กินเอาอิ่มไปถึง วันพรุ่งนี้ เช่น อาหาร 3 มื้อหลัก เสริมด้วยอาหารว่างตอนสาย และตอนบ่าย และควรประกอบไปด้วยผักผลไม้สด โปรตีนไร้ไขมัน คาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสี เติมถั่วหรือธัญพืชลงไปด้วย
          ช่างเลือกสักหน่อย หมายถึงเมื่อจะกินอาหารต้อง ขยันอ่าน สังเกตว่าทำจากอะไร น้ำมันชนิดไหน การกิน คลีนฟู้ดต้องดูตั้งแต่เริ่มต้น เช่นน้ำมันที่ใช้ในการทอด  ในการปรุง ควรเลือกไขมันชนิดดี แป้งที่เอามาก็เป็นแป้ง ไม่ขัดสี ข้าวที่กินก็เป็นข้าวกล้อง น้ำตาลไม่ขัดสีก็เลือกได้ อะไร ๆ เราก็เลือกได้ก็ต้องเป็นคนช่างเลือก
          ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร น้ำเปล่าสะอาดใส แต่ถ้าจะเติมไวน์ขาวหรือไวน์แดงก็ได้ ไม่มากกว่า 1 แก้วต่อวัน
          อ่านฉลาก หรือตรวจสอบที่มาของอาหารที่ซื้อ ดูวันหมดอายุ ดูแหล่งผลิต เลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารที่มีไขมันทรานส์ อาหารพร้อมปรุงในซอง ที่มีโซเดียมสูง น้ำตาลข้าวโพด และไขมันอิ่มตัว
          เติมผักและผลไม้สด หรือรับประทานบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย หรือเลือกเป็นของหวานเลยยิ่งดี อีกทั้งใช้ทำน้ำคั้นกินสด ๆ ก็ดียิ่ง มีวิธีเติมผักผลไม้หลากหลาย ขอให้ขยันซื้อของสดติดตู้เย็นไว้ หิวเมื่อไหร่ช่วยได้
          ลดปริมาณ ทั้งขนาดของอาหารและปริมาณของรสเค็ม หวาน มัน ใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไป  ในครั้งแรก ๆ คุณจะรู้สึกเหมือนกินไม่อิ่มแต่ถ้าทำให้บ่อยเข้าความเคยชินจะเกิด เช่นเดียวกับลดรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านลงอีกนิด ให้คิดว่าอาหารที่ จืดลงสักนิดก็อร่อยกลมกล่อมได้
          กินคลีนฟู้ดก็เหมือนทำตัวกรีน ๆ เป็นไลฟ์สไตล์การกินการอยู่อย่างเข้าถึงธรรมชาติเท่าที่จะทำได้ และไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเป็นมนุษย์คลีน ๆ ...ยุคนี้มีร้านอาหารหลายแห่ง ชูประเด็น อาหารคลีน เช่นรายล่าสุด ร้านอาหาร ซีสเคป โรงแรมยู เซนมายา ภูเก็ต จัดเซตเมนูคลีนฟู้ด  3 คอร์ส โดยเชฟการ์ฟิลด์ อังโกฟ (Garfield  Angove) ออกแบบเมนูสุขภาพคลีนฟู้ด มีอาทิ หน่อไม้ฝรั่งเสิร์ฟกับครีมชีสและพาร์มาแฮมราดด้วย บลัดออเรนจ์ ปลาหิมะย่างแต่งหน้าด้วยกุ้งสับปรุงรส ราดซอสครีมมะนาว รับประทานกับสลัดมันฝรั่งอบ ของหวานเป็นมูสไวท์ช็อกโกแลตกับมะกอกดำและราสพ์เบอร์รี่เชอร์เบท ให้บริการแล้ววันนี้ถึงวันที่  25 ธันวาคม 2557 ราคาท่านละ 1,500 บาท++  ไปเที่ยวภูเก็ตแวะไปชิมกันได้ สอบถามโทร.  0 7633 6888, www.zeacscape.com
อาหารคลีน..เทรนด์ไฉไลของคนรวยสุขภาพ (คลีนฟู้ด) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> http://edu.iqnewsclip.com/images/download-type-bw.gif  http://edu.iqnewsclip.com/images/download-color.gif
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 
          กระแสการหันมาดูแลสุขภาพในยุคนี้ นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เห็นว่าคนไทยใส่ใจในการดูแลตัวเองยิ่งขึ้น ทั้งการออกกำลังกายแบบ T25 ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง รวมถึงเรื่องอาหารการกินที่หากเอ่ยถึงอาหารคลีนหรือคลีนฟู้ด (Clean Food) คงจะชินหูและคุ้นเคยเป็นอย่างดีของกลุ่มคนรักสุขภาพ
          หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอาหารคลีนคืออะไร แล้วการกินคลีนดีมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไร อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอธิบายว่า คลีนฟู้ด คือ การกินอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุง กระบวนการตกแต่งมากเกินไป และผ่านการปนเปื้อนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากธรรมชาติและสารอาหารอย่างครบถ้วน อาทิ ผักผลไม้สดๆ ธัญพืช อาหารที่ไม่ผ่านการขัดสี แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารมังสวิรัติ เนื้อสัตว์ก็เป็นอาหารคลีนได้
          อาหารที่ไม่ปนเปื้อน ก็หมายถึง อาหารที่กินเข้าไปแล้ว มีประโยชน์และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งการปนเปื้อนก็มีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ 1.ปนเปื้อนเชื้อโรค มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปะปนในอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่สุก อาหารที่ค้างคืน มีแมลงวันตอม ปรุงไม่สะอาด ก็นำมาซึ่งอาการท้องเสีย ท้องเดินได้ 2.ปนเปื้อนจากพยาธิ เช่น การกินอาหารที่สุกๆ ดิบๆ การกินอาหารที่ไม่ระมัดระวังเรื่องความสะอาด และสุดท้าย 3.ปนเปื้อนสารเคมี เช่น กินผักที่ไม่ได้ล้างหรือล้างไม่สะอาด มียาฆ่าแมลงปะปนอยู่ อาหารที่ใส่สีแต่ไม่ใช่สีผสมอาหาร อาหารที่มีพิษ เป็นต้น
          "บางคนคิดว่าการกินคลีนต้องกินผัก กินสลัด ถึงจะดีที่สุด แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ การกินคลีนต้องมีทั้งข้าว เนื้อสัตว์ มีทั้งโปรตีน ไขมันอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยการกินคลีน รสชาติของอาหารจะต้องไม่หวานมันเค็มจนเกินไปนัก ทั้งรสหวานจากน้ำตาล หรือรสเค็มจากการเติมเกลือและน้ำปลา รวมไปถึงเครื่องปรุงรสใดๆ ที่ทำให้อาหารมีรสผิดไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้อาหารประเภททอดที่ทอดด้วยน้ำมันท่วมๆ หรืออาหารผัดที่ใช้น้ำมันเยอะๆ ก็เป็นอาหารต้องห้ามสำหรับหมวดคลีน ดังนั้นการกินคลีนคือการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินอาหารที่มีแคลอรีต่ำ ให้ถูกหลักโภชนาการ และควบคู่กับการออกกำลังกาย ถึงจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี" ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กล่าว
          อาจารย์แววตา เอกชาวนา นักโภชนาการประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ความจริงแล้วอาหารคลีนฟู้ดมีมานานแล้ว แต่เพิ่งฮิตเป็นกระแสเนื่องจาก มีคนนำมาใช้เป็นเมนูสำหรับลดน้ำหนัก ซึ่งการกินอาหารคลีน ก็คือการกินอาหารที่ปลอดภัย สด ใหม่ โดยไม่ยัดเยียดกระบวนการซ้ำซ้อนในการปรุงหลายขั้นตอน ให้รักษาคุณภาพจากธรรมชาติ
          การปรุงอาหารแบบคลีนไม่ใช่การเน้นทานผักเยอะๆ แต่เป็นปรุงอาหารด้วยวิธีง่ายๆ แม้อาหารไทยเองก็เป็นคลีนฟู้ดได้ โดยไม่จำเป็นต้องผลิตหรือปรุงจากวัตถุดิบราคาแพง หรือเลียนแบบสูตรอาหารจากต่างประเทศที่นิยมใช้ผักแปลกๆ ในการทำอาหาร เพียงใช้อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงรสเล็กน้อย ไม่หลายขั้นตอนก็พอแล้ว อาทิ ต้มจืด ตำลึงหมูสับไม่ใส่ซุปก้อน ปลานึ่ง เนื้อย่างไม่ติดมัน ส้มตำไม่ใส่ปูดอง อกไก่อบ ส่วนอาหารที่ไม่คลีนก็ประเภทอาหารที่ปรุงแล้วปรุงอีก เช่น ปลาทอดแล้วนำมาราดพริกอีกที อาหารรสจัด หรือจำพวกอาหารกระป๋อง, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, อาหารแช่แข็ง, อาหารฟาสต์ฟู้ด จังก์ฟู้ด, ขนมกรุบกรอบ, เครื่องดื่มน้ำอัดลม ฯลฯ นั่นเอง
          อาหารคลีนเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อย เป็นสรรพคุณที่ดีสำหรับคนที่อ้วน คนที่มีน้ำหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์ ซึ่งจะมีผลดีต่อคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน และคนที่ใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวออฟฟิศที่จะตามกระแส และชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกับตัวเอง
          นอกจากการกินคลีนในสัดส่วนที่พอเหมาะจะทำให้รูปร่างดี ลดไขมันแล้ว ยังช่วยชะลอความแก่ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดปัญหาร่างกายเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร รวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและช่วยในการขับถ่าย ทำให้ผิวสวยหน้าใส เพราะเมื่ออาหารที่เราทางไม่มีสารเคมี ก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าร่างกายจะไปต่อสู้กับสารอันตรายเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอย และยังลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดอีกด้วย
          สำหรับคนที่อยากทดลองการกินอาหารคลีน สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา ควรเริ่มต้นด้วยการไม่ยึดติดในรสชาติของอาหารแบบเดิมๆ ที่เราเคยรับประทาน ค่อยๆ ลดปริมาณเครื่องปรุงต่างๆ ลงให้มีรสชาติปานกลาง เพราะการกินคลีนหรือกินอาหารคลีนนั้นรสชาติจะเป็นรอง แต่จะให้ความสำคัญกับตัวอาหารที่ไม่เน้นการปรุงแต่ง เพื่อให้การกินอาหารคลีนได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย และควรหมุนเวียนเมนู ไม่ทานเมนูซ้ำๆ ครั้งละนานๆ หากทำได้ผลพลอยได้ก็คือการมีสุขภาพดีในระยะยาว ไม่เจ็บป่วยง่าย
          จะเห็นได้ว่าอาหารคลีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของคนรักสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป เพียงเป็นอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สุขภาพแข็งแรงก็อยู่คู่ตัวเราได้ไม่ยาก.
 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 
note: IQ NewsClip
รู้จัก 'เมนูคลีนฟู้ดแบบไทยๆ' อาหารพื้นถิ่น ถูกหลักอนามัย
ชญานิษฐ คงเดชศักดา
          "อาหารคลีนฟู้ด คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุดหรือไม่ต้องผ่านเลย เป็นอาหารสดที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ไม่ได้รับการปรุงแต่งรส สี กลิ่น ให้ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติมากนัก ไม่หวานจัด มันจัด เค็มจัด เป็นสีธรรมชาติ ทุกอย่างอิงธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  แต่ถ้าปรุงควรปรุงให้น้อยไม่ควรปรุงจนกระทั่งบั่นทอนสุขภาพของคนกิน"
          ปัจจุบันกระแสนิยมของคนรักสุขภาพยังคงมาแรงแซงโค้งเรื่องอื่นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นกระแสการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร โดยเฉพาะคำว่า "อาหารคลีนฟู้ด"หลาย ๆ คนต้องคุ้นหูมากแน่ ๆ เนื่องจากมีการโพสต์ภาพโชว์เมนูอาหารคลีนฟู้ดแต่ละเมนูในโซเชียลมีเดียมาสักระยะหนึ่งแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารต่างประเทศทั้งนั้น ทำให้เกิดความสงสัยว่าแล้วเราจะหาวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงอาหารได้อย่างไร หรือบางคนอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกินอาหารคลีนฟู้ด ซึ่งเป็นกระแสตามกันย่อมไม่เกิดผลดีแน่...?!?
          อาจารย์สง่า ดามาพงศ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การกิน "อาหารคลีนฟู้ด" (Clean Food) เป็นกระแสการกินที่ระยะหลังๆ นักโภชนาการยอมรับว่าถูกต้องมากตามหลักการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะเป็นกระแสที่มนุษย์เริ่มมองเห็นแล้วว่าการหนีห่างจากธรรมชาติไปกินอาหารแบบทันสมัยจะเจ็บป่วยและมีโรคภัยไข้เจ็บตามมามหาศาล จึงมีคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าถ้ายังกินอย่างนี้ต่อไปการเสียชีวิตจากการกินไม่เป็นจะมากขึ้น จึงค้นหาความเป็นจริงที่ย้อนกลับไปครั้งอดีตว่าเรากินกันอย่างไร และพบว่าก่อนจะเป็นโลกแห่งอุตสาหกรรม เราอยู่กับธรรมชาติและกินอาหารแบบธรรมชาติจึงเป็นหัวใจของคำว่า "คลีนฟู้ด"เมื่อกระแสการกินอาหารแบบคลีนฟู้ดดังมากทางโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดความเข้าใจแบบผิดๆ ตีความหมายคำว่าคลีนฟู้ดไปต่าง ๆ นานา ว่าเป็นการกินแต่ผักอย่างเดียว หรือเป็นอาหารสะอาดอย่างเดียวเพราะมีคำว่า "คลีน" หรือเป็นการกินอาหารตามเมนูต่างประเทศที่กำหนดมา หรือคิดว่ามีไม่กี่เมนู ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้ผิดหมดเลย จึงทำให้บางคนมีพฤติกรรมการกินอาหารคลีนฟู้ดที่ผิดเพี้ยนออกไปจากหลักความเป็นจริง
          ดังนั้นจึงควรมาทำความเข้าใจความหมายของ "อาหารคลีนฟู้ด" กันว่าคืออะไร ซึ่งความหมายที่แท้จริงคืออาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุดหรือไม่ต้องผ่านเลย เป็นอาหารสดที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ไม่ได้รับการปรุงแต่งรส สี กลิ่น ให้ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติมากนัก ไม่หวานจัด มันจัด เค็มจัด เป็นสีธรรมชาติ ทุกอย่างอิงธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ถ้าปรุงควรปรุงให้น้อยไม่ควรปรุงจนกระทั่งบั่นทอนสุขภาพของคนกิน
          ฉะนั้น ลักษณะอาหารที่ไม่จัดเป็น คลีนฟู้ด คืออาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่อยู่ในกระป๋อง ในถุงพลาสติก หรืออาหารที่ปรุงแต่งจากอาหารสดแต่มีรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด มันจัด หรือการนำอาหารจากธรรมชาติ มาแปรรูปหรือถนอมไว้ก็ถือว่าเป็นคลีนฟู้ดที่ไม่สมบูรณ์ สามารถรับประทานได้แต่อย่าบ่อย เช่น ผักดอง กล้วยตาก ปลาร้า กะปิ เพราะเราต้องถนอมอาหารไว้รับประทานยามขาดแคลน ดังนั้น อาหารคลีนฟู้ดมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อาหารปรุงแต่งจากธรรมชาติ 2. อาหารรสไม่จัด 3. อาหารครบ 5 หมู่ 4. อาหารสะอาด ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อน และ 5. เป็นอาหารของคนที่อยู่ในพื้นถิ่นนั้น ๆ
          เชื่อว่าทุกคนทราบเมนูอาหารคลีนฟู้ดของต่างประเทศที่แพร่หลายตามโซเชียลมีเดียมากมายอยู่แล้ว จึงขอยกตัวอย่าง เมนูอาหารไทยที่เป็นคลีนฟู้ดได้แก่ น้ำพริก ส้มตำ แกงแบบไทย อาหารยำ ย่าง ปิ้งที่ไม่ไหม้เกรียมโดยถามว่า น้ำพริกทำไมจึงเป็นคลีนฟู้ด เพราะน้ำพริกเราทานกับผัก ซึ่งผักสด ผักต้มและผักลวกถือว่าเป็นคลีนฟู้ดทั้งหมด สำหรับตัวน้ำพริกเองต้องไม่มีรสชาติเค็มจัด เผ็ดจัด หวานจัด และมันมากเกินไป ซึ่งน้ำพริกกะปิ เป็นคลีนฟู้ดได้ครึ่งเดียว เพราะกะปิเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งค่อนข้างเค็มมาก แต่ถ้าเรารับประทานไม่บ่อยถือว่าเป็นการกินคลีนฟู้ดได้เช่นกัน
          ส่วน เมนูส้มตำ เป็นอาหารยอดฮิตที่เป็นคลีนฟู้ดได้เพราะวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ เช่น มะละกอ ถั่วฝักยาว แครอท มะเขือเทศ พริก แต่บางครั้งเราอาจอยากใส่ปูดองหรือปลาร้า ควรใส่นิดเดียวไม่มากจนเกินไป เพราะถ้าเป็นส้มตำคลีนฟู้ดจริง ๆ จะไม่ใส่เลยแม้กระทั่งน้ำปลา ซึ่งในมุมมองของผมสามารถใส่ได้แต่ต้องไม่เค็มจัด เพราะเราคงไม่สามารถอิงตามธรรมชาติได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์
          ต่อมาเป็น เมนูแกง ซึ่งแกงที่เป็นคลีน ฟู้ดได้ คือ แกงส้ม แกงเลียง แกงอ่อม แกงป่า ต้มยำ แกงจืด แกงหัวปลี อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแกงอะไรก็ตามถ้าไม่ได้รับประทานกับข้าวกล้องและมีรสชาติเค็มจัด หวานจัด ถือว่าไม่ใช่คลีนฟู้ด ซึ่งเมนูยำ ๆ ก็เช่นกัน สำหรับเมนูปิ้ง ย่างต้องไม่ไหม้เกรียม เพราะการไหม้เกรียมคือสารก่อมะเร็ง ดังนั้นถ้าย่างแล้วมีจุดไหม้เกรียมต้องเลาะออก
          นอกจากนี้ยังมีเมนูที่ฮิตกันมากอย่างข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว ถามว่าเป็นอาหารคลีนฟู้ดได้หรือไม่ แน่นอนว่าเป็นได้ถ้าเป็นข้าวกล้อง เนื่องจากข้าวขาวไม่ใช่คลีนฟู้ดเพราะถูกขัดสีมาหลายตลบแล้ว ส่วนใบกะเพราต้องไม่มียาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่ เพราะปัจจุบันมีสถิติยาฆ่าแมลงในกะเพรามากจนแซงผักคะน้าแล้ว และในผัดกะเพราจะต้องมีผักมากกว่าเนื้อสัตว์ ในไข่ดาวจะต้องไม่มีน้ำมันมากเกินไป หรือจะเปลี่ยนเป็นไข่ต้มจะมีความเป็นคลีนฟู้ดมากกว่า เพราะไข่ต้มให้พลังงานแค่ 70 กิโลแคลอรี ส่วนไข่ดาว 120 กิโลแคลอรี และไข่เจียว 240 กิโลแคลอรี ฉะนั้นกะเพราไข่ต้มจะเป็นคลีนฟู้ดได้ดีกว่ากะเพราไข่เจียว และไข่ดาว
          ประเด็นสุดท้ายที่เรามักสงสัยกัน คือ การกินอาหารคลีนฟู้ดแล้วสามารถลดน้ำหนักและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้หรือไม่ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด ถ้าเรากินจนติดเป็นนิสัยจะช่วยได้ เพราะเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งด้วยพลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและน้ำตาล ที่สำคัญปรุงด้วยผัก ซึ่งมีไฟเบอร์ มีใยอาหารไปดูดซับเอาไขมันส่วนหนึ่งที่ติดไปกับอาหารที่เรากินออกจากร่างกายไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และการกินข้าวกล้องจะทำให้อิ่มและอยู่ได้นานจึงไม่กินจุกจิก เหตุผล 3 เหตุผลนี้คือ เหตุผลที่ทำให้อาหารคลีนฟู้ดช่วยควบคุมน้ำหนักได้และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ส่วนมะเร็งก็สามารถป้องกันได้เพราะไม่มีสารกันบูด ไม่มีสารพิษที่ไปก่อมะเร็ง เน้นการกินผักซึ่งในผักและผลไม้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า สารต่อต้านมะเร็ง จึงลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้
          การกินอาหารคลีนฟู้ดเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่ามองแค่เรื่องอาหารอย่างเดียว ต้องมองสุขภาพแบบองค์รวมด้วย เพราะสุขภาพของคนจะดีได้ต้องกินอาหารถูกหลักและออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นให้ร่างกายนำเอาสารอาหารที่มีประโยชน์ไปใช้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ควรควบคุมอารมณ์ เพราะเราหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้ แต่ถ้าเครียดแล้วต้องตั้งสติจะได้เกิดปัญญาในการสลัดความเครียดออกจากตัวเองให้เร็วที่สุด และ พักผ่อนให้เพียงพอ หาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เรามีความสุข ไม่ทำงานหนักจนเกินไป
          สรุปแล้วอาหารคลีนฟู้ดอย่างเดียวไม่ช่วยให้เรามีสุขภาพดีได้ โดยเฉพาะคนที่เข้าใจแบบผิด ๆ เช่น กินแต่ผักอย่างเดียวก็ขาดสารอาหาร โอกาสที่ร่างกายจะอ่อนแอก็มีสูง หรือเข้าใจว่ากินเฉพาะคลีนฟู้ดเพื่อลดน้ำหนักโดยไม่กินข้าวเลยก็จะเกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกต์ได้ เป็นต้น ฉะนั้นวันนี้เราต้องมาปรับความเข้าใจกันเสียใหม่ ที่สำคัญที่สุดควรกินอยู่ภายใต้วิถีชีวิตของคนคนนั้น ไม่ควรไปลอกเลียนแบบ อาหารคลีนฟู้ดของประเทศอื่น ๆ มาใช้สำหรับเรา เพื่อการง่ายต่อการดูแลสุขภาพและชีวิตที่ดีห่างไกลความเจ็บป่วย.


เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2558
note: IQ NewsClip
อ๋อ-มิสแกรนด์พบสูตรกินแล้วผอม
          แม้ว่าจะยังไม่มีละคร แต่สาวสวยดีกรีนางงามอย่าง "อ๋อ" ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ปี 2013 ก็มีงานเดินสายออกงานอีเว้นท์ค่อนข้างบ่อยและรูปร่างของเธอก็ดูเหมือนจะ ผอมลง หุ่นดีมากขึ้น ผู้สื่อข่าวเลยได้เข้าไปสอบถามเคล็ดลับของสาวอ๋อ โดยเจ้าตัวเปิดใจว่า
          "ใช่ คือช่วงนี้ผอมลง คือจะบอกว่าทุกทีที่มีการลดความอ้วน หนูจะใช่วิธีลดอาหารบ้าง พยายามที่จะไม่กิน ซึ่งสุดท้ายมันก็จะโยโย่ แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่ มาทำอะไรที่เป็นตัวเองมากขึ้น และรู้สึกสนุกที่ได้ทำ เพราะว่าทำอาหารทานเอง เป็นคลีนฟู้ด ตอนนี้ทำกินเองที่บ้าน ทดลองกินเองแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์คนะ ก็เลยเริ่มบอกต่อเพื่อนๆ ด้วยค่ะ มันอาจจะไม่รวดเร็วมาก แต่มันยั่งยืนกว่า" 
          ถามต่อว่ามีโอกาสทำเป็นธุรกิจมั้ย เพราะต้องยอมรับว่า ตอนนี้ตลาดอาหารเกี่ยวกับการลดน้ำหนักกระแสแรงค่อนข้าง ซึ่งสาวอ๋อ ก็เปิดใจต่อว่า 
          "อันนี้ดูก่อนค่ะ เพราะเท่าที่เราทำให้เพื่อนทาน เค้าก็ชอบกัน ก็บอกว่าเราทำอร่อยดี แต่เรื่องธุรกิจเนื่อต้องขอดูไปเรื่อยๆ ก่อนตอนนี้หนูเพิ่งทดลองกินเองแค่ประมาณ 1 เดือนเอง เลยยังไม่กล้าที่จะทำเป็นธุรกิจจริงจัง แต่ถ้าลองทำให้คนรอบข้างทาน แล้วมันประสบความสำเร็จ ลดได้จริง และอร่อย ก็อาจจะมองเรื่องธุรกิจค่ะ (ถ้าทำนี่กลัวคู่แข่งเยอะมั้ย เพราะตอนนี้ธุรกิตคลีนฟู้ดคนดังในวงการก็ทำกันหลายคน) ไม่กลัวคู่แข่งนะ มองว่าทุกคนก็มีไอเดียที่แตกต่างกันของเราก็เป็นสไตล์เรา เป็นแนวที่เรากิน แล้วแต่คนจะชอบมากกว่า" 
          สุดท้ายถามว่า ส่วนใหญ่คนก็มองว่าอาหารคลีนฟู้นมักจะไม่อร่อยรสชาติไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ รู้สึกยังไง ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจว่า 
          "มันคือปัญหาใช่มั่ย หนูว่าถ้าทำดีๆ มันอร่อยได้นะ หนูมองว่าอย่าไปหักโหม ทำให้มันคลีนเกินไป ถ้าคลีนเกินไปลดเร็วก็จริง แต่ก็เบื่อเร็วเช่นกัน  แต่ถ้าทำให้รสชาติดีหน่อย ปราศจากไขมัน 100 เปอร์เซ็นต์ ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ใช้นำมันดี ที่ไม่สะสมในรางกายก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นนะคะ ลดช้านิดนึง แต่งยั่งยืนกว่า (เราศึกษา มากน้อยแค่ไหน) ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมาย เราใช้วิธีเปิดอินเตอร์เน็ต หาข้อมูลว่าอาหารแต่ละเมนูเคลอรี่เท่าไหร่ ดูสูตรของเมืองนอกบ้าง เมืองไทยบ้าง มาประยุกต์ให้เข้ากับปากคนไทยที่เราชอบ แต่จะบอกว่ายังไงก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะ เพื่อมให้เราเฟิร์มค่ะ และลดเร็วขึ้นด้วยค่ะ" 
          

สยามบันเทิง ฉบับวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
note: IQ NewsClip

Researcher / Faculty / Person as Information Source

นพ.กฤษดา ศิรามพุช
ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

อ.สง่า ดามาพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้จัดการโครงการโภชนาการสมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1501
เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

Web Sites / Web Pages

"Clean Food" สูตรกินชะลอวัย ไกลโรค ด้วยอาหารคลีน

อาหารคลีน  เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการและการปรุงแต่งน้อยที่สุด หรือไม่ปรุงแต่งเลยยิ่งดีเพราะจะได้มีสัมผัสจากธรรมชาติมากที่สุด 

หลักในการจัดอาหารคลีน มีดังนี้

 • ขัดสีให้น้อยที่สุด เช่น ข้าวก็ไม่เลือกที่ขัดจนเป็นข้าวสวยขาว ส่วนขนมปังก็ไม่เลือกแบบเนื้อนุ่มขาวจั๊วน่าอร่อย  หรือขนมแป้งขัดขาวก็ให้เลี่ยงอย่างโดนัท, คุกกี้และเบเกอรี่อื่นๆ
 • ปรุงแต่งเท่าที่จำเป็น เช่น เลี่ยงการใช้น้ำมันทอดหรือผัดจนท่วม แต่อาจเติมน้ำสลัดจากน้ำมันธรรมชาติได้  ไม่ปรุงน้ำตาล, น้ำปลา, เกลือหรือเติมรสจัดจนทำให้รสผิดไปจากธรรมชาติมากไป

  เทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญท่านแนะเอาไว้โดยละเอียด 7 ประการ มีดังนี้

 1. อาหารเช้าขาดไม่ได้ (ภายใน 1 ชั่วโมงหลังลืมตาตื่น)
 2. แบ่งมื้ออาหารรับประทานเป็นมื้อย่อย เช่น 4 หรือ 6 มื้อต่อวัน
 3. เลือกบริโภคโปรตีนแบบ “ไม่ติดมัน” และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (เช่น ข้าวกล้อง, ขนมปังโฮลวีต) ทุกมื้อ
 4. รับประทานไขมันดีทุกวัน เช่น น้ำมันปลา, ปลาทู, น้ำมันมะกอก, น้ำมันสุขภาพอื่นๆ
 5. คุมส่วนของอาหาร (portion) ให้ดี ไม่ควรเลือกไซส์ใหญ่หรือรับประทานอเมริกันไซส์
 6. รับประทานไฟเบอร์, วิตามิน, สารอาหารและเอ็นไซม์จากผักสดและผลไม้
 7. สำคัญที่ดื่ม “น้ำเปล่า” ให้ได้วันละ 2-3 ลิตร

ส่วนของกินที่ควร “เลี่ยง” นั้นมีในกลุ่มต่อไปนี้

 • แป้งขัดขาว อย่าง แป้งข้าวสาลี, ขนมปังขาว, ปาท่องโก๋, เค้ก, คุกกี้, เบเกอรี่และอาหารที่ทำจากแป้งหรือน้ำตาล
 • น้ำหวาน รวมถึงน้ำตาลเทียม เครื่องดื่มหวานทุกชนิดควรเลี่ยง อย่าง กาแฟชงสำเร็จ, กาแฟทรีอินวัน, ชาเขียวรสหวาน, น้ำอัดลม, น้ำหวานหรือแม้แต่น้ำผลไม้
 • แอลกอฮอล์ทุกประเภท ไม่ว่าจะไวน์, เหล้า, เบียร์, ยาดอง,กระแช่, สาโท หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อย่างค็อกเทล
 • ไส้กรอก รวมถึงแฮม, เบค่อน, กุนเชียง, หมูสวรรค์, หมูแผ่น เพราะอาหารแปรรูปเหล่านี้ มักใส่ “ไนไตรต์” ซึ่งเป็นกลุ่มดินประสิวให้เนื้อแดงน่ากิน
 • ผงชูรสและซุปก้อน ควรเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ทางเลี่ยงง่ายๆ คือระวัง “น้ำซุป” ทั้งหลายเพราะมักใส่ผงชูรสและซุปปรุงรส เช่น ในก๋วยเตี๋ยวน้ำ, แกงจืด, ต้มยำ, อาหารจีนโดยเฉพาะที่รับประทานนอกบ้าน
 • อาหารสังเคราะห์ เช่น อาหารไมโครเวฟ, บะหมี่สำเร็จรูป, อาหารกระป๋องบางชนิด, ไอศกรีมปรุงแต่งรส, ครีมเทียมใส่กาแฟ, เนยเทียม, เยลลี่หลากสี หรือโพรเซสชีส
 • ของทอดของมัน เพราะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ ซึ่งเป็น “ไขมันผู้ร้าย” จะมีอยู่มากในอาหารกลุ่มนี้ เช่น ไก่ทอดน้ำมันท่วม, เฟรนช์ฟราย, อาหารชุบแป้งและเกล็ดขนมปังทอด

ทั้งหมดนี้คืออาหารที่ “ไม่คลีน” ในแง่ของการปรุงแต่งรส ผ่านกระบวนการขัดสีและเป็นอาหารหมักดอง ซึ่งถ้ารับประทานนานเข้าจะส่งผลให้ “อ้วน” และ “แก่เร็ว” จากสารเคมีสังเคราะห์ทั้งหลาย  การรับประทานอาหารคลีนคือการรับประทานที่ใกล้ธรรมชาติที่สุด จะช่วยหยุดโรคอ้วนและสุขภาพเสื่อมแบบเร่งด่วนได้

คลีนฟู้ดกับ 5 สูตรเนรมิตสุขภาพดี
หากจะหาอาหารที่เข้าข่ายคลีนนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะมีอยู่ในอาหารแบบไทยๆ เราเป็นส่วนใหญ่  ดังจะขอฝากตัวอย่างไว้ให้ชาวคนสู้โรค ได้ลองชิมกันดู ขอเน้นแบบที่ “ทำง่าย” และประหยัดเวลานะครับ เพื่อให้สะดวกกับหลายๆ ท่าน

 1. ข้าวแกงกะหรี่ไก่คลีน เพื่อให้ท่านสะดวกสุด ขอให้ใช้ “ก้อนแกงกะหรี่สำเร็จรูป” แบบของญี่ปุ่นใส่ลงไป ใส่ผักอย่าง มันฝรั่ง, หัวหอมใหญ่และแอปเปิ้ลหั่นลงไป ใช้อกไก่เป็นโปรตีนหลัก รับประทานกับข้าวกล้องร้อนๆ แสนอร่อย
 2. น้ำพริกทูน่าคลีน แทนที่จะใช้ปลาทูทอดที่ต้องมีน้ำมันท่วมก็ใช้ “ทูน่ากระป๋อง” แทน อนุโลมให้เป็นอาหารคลีนได้ ให้ตำน้ำพริกแบบทั่วไปแต่ “ไม่เค็มจัด” โขลกพริก, กระเทียม, หอมเติมไป ใส่เกลือไอโอดีนแทนน้ำปลาและกะปิ แล้วรับประทานกับผักลวก หรือนึ่ง
 3. สลัดไข่คลีน เหมือนสลัดไข่ทั่วไปเพราะไข่ถือเป็นอาหารคลีน จะเป็นไข่ต้ม, ไข่อบหรือไข่ปิ้งก็ได้ ใส่กับผักสดตามชอบ ที่แนะนำคือ บร็อคโคลีและมะเขือเทศ ส่วนน้ำสลัดขอให้เป็นน้ำใสหรือน้ำมันมะกอกแทนน้ำข้น รับรองว่าไขมันลดแต่อร่อยเพิ่ม
 4. สเต็กคลีน ใช้การอบแทนการทอด ใช้การย่างได้ โดยเลือกเนื้อไม่ติดมัน เช่น อกไก่คลีน สันในหมูคลีน พอร์คช็อปคลีน ปรุงรสได้โดยใช้พริกไทย, กระเทียมผงและใส่เกลือให้น้อย รับประทานกับผักย่างและข้าวกล้องเป็นไซด์ดิช แทนมันฝรั่งทอด เป็นสุดยอดอาหารสร้างกล้ามเนื้อ
 5. ไข่พะโล้คลีน สามารถดัดแปลงพะโล้ให้เป็นอาหารคลีนแสนอร่อยแถมเก็บไว้กินนานได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ คือใช้ผงพะโลสำเร็จได้  แต่ขอให้เลือกชนิดที่เป็น “เครื่องเทศล้วน” อย่ามีผงชูรส หรือน้ำตาลปนเข้ามา แล้วก็หาเนื้อหมูหรือไก่แบบไม่ติดมัน มาใส่เพิ่มในพะโล้ก็ได้  โดยเน้นว่า ไม่เติมเค็มเกินไปจากซีอิ๊ว

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงโหมโรงของอาหารคลีนบางส่วนเท่านั้น เพราะเชื่อว่าทุกท่านที่อ่านอยู่สามารถทำได้หลากหลายกว่าที่ผมแนะนำ  ยกตัวอย่างว่าอาจต่อยอดสเต็กคลีนเป็นหมูปิ้งคลีน,สเต็กปลาดอรี่คลีน หรือปลานึ่งซีอิ๊วคลีนก็ยังได้  หรือถ้าเบื่อสลัดเพราะเคี้ยวจนกรามยืด ก็เปลี่ยนเป็น “สุกี้คลีน” ใส่ผักรวมไม่ใส่วุ้นเส้นแล้วผัดใส่เต้าหู้ยี้น้อย ๆ ปรุงรสด้วยเกลือทะเลแทน จะได้ไอโอดีนเพิ่ม เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้อาหารคลีนแสนถูกปาก แถมสะดวกด้วยเพราะแม้ตามร้านอาหารตามสั่งก็ทำได้ อย่างไข่พะโล้ที่เป็นเมนูโปรดของผม 
ก็ฝากให้คุณแม่ต้มไว้เป็นหม้อใหญ่เหมือนไข่ต้มแก้บน แล้วก็ติดกระเป๋ามากินที่ทำงานได้  ท่านสามารถทำให้ทุกจานที่เคยรับประทาน “คลีน” ได้หมดโดยไม่ต้องอดอร่อย กินคลีนบ่อย ๆ อร่อยแถมได้สุขภาพดีด้วยนะครับ


ที่มา :  นพ.กฤษดา ศิรามพุช ,พบ.(จุฬาฯ)
           ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
           American Board of Anti-aging medicine
           และ ขอขอบคุณข้อมูล จาก คนสู้โรค ไทยพีบีเอส.


"Clean Food" สูตรกินชะลอวัย ไกลโรค ด้วยอาหารคลีน

2014-04-23 08:54
อาหารคลีน  เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการและการปรุงแต่งน้อยที่สุด หรือไม่ปรุงแต่งเลยยิ่งดีเพราะจะได้มีสัมผัสจากธรรมชาติมากที่สุด 

หลักในการจัดอาหารคลีน มีดังนี้

 • ขัดสีให้น้อยที่สุด เช่น ข้าวก็ไม่เลือกที่ขัดจนเป็นข้าวสวยขาว ส่วนขนมปังก็ไม่เลือกแบบเนื้อนุ่มขาวจั๊วน่าอร่อย  หรือขนมแป้งขัดขาวก็ให้เลี่ยงอย่างโดนัท, คุกกี้และเบเกอรี่อื่นๆ
 • ปรุงแต่งเท่าที่จำเป็น เช่น เลี่ยงการใช้น้ำมันทอดหรือผัดจนท่วม แต่อาจเติมน้ำสลัดจากน้ำมันธรรมชาติได้  ไม่ปรุงน้ำตาล, น้ำปลา, เกลือหรือเติมรสจัดจนทำให้รสผิดไปจากธรรมชาติมากไป

  เทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญท่านแนะเอาไว้โดยละเอียด 7 ประการ มีดังนี้

 1. อาหารเช้าขาดไม่ได้ (ภายใน 1 ชั่วโมงหลังลืมตาตื่น)
 2. แบ่งมื้ออาหารรับประทานเป็นมื้อย่อย เช่น 4 หรือ 6 มื้อต่อวัน
 3. เลือกบริโภคโปรตีนแบบ “ไม่ติดมัน” และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (เช่น ข้าวกล้อง, ขนมปังโฮลวีต) ทุกมื้อ
 4. รับประทานไขมันดีทุกวัน เช่น น้ำมันปลา, ปลาทู, น้ำมันมะกอก, น้ำมันสุขภาพอื่นๆ
 5. คุมส่วนของอาหาร (portion) ให้ดี ไม่ควรเลือกไซส์ใหญ่หรือรับประทานอเมริกันไซส์
 6. รับประทานไฟเบอร์, วิตามิน, สารอาหารและเอ็นไซม์จากผักสดและผลไม้
 7. สำคัญที่ดื่ม “น้ำเปล่า” ให้ได้วันละ 2-3 ลิตร

ส่วนของกินที่ควร “เลี่ยง” นั้นมีในกลุ่มต่อไปนี้

 • แป้งขัดขาว อย่าง แป้งข้าวสาลี, ขนมปังขาว, ปาท่องโก๋, เค้ก, คุกกี้, เบเกอรี่และอาหารที่ทำจากแป้งหรือน้ำตาล
 • น้ำหวาน รวมถึงน้ำตาลเทียม เครื่องดื่มหวานทุกชนิดควรเลี่ยง อย่าง กาแฟชงสำเร็จ, กาแฟทรีอินวัน, ชาเขียวรสหวาน, น้ำอัดลม, น้ำหวานหรือแม้แต่น้ำผลไม้
 • แอลกอฮอล์ทุกประเภท ไม่ว่าจะไวน์, เหล้า, เบียร์, ยาดอง,กระแช่, สาโท หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อย่างค็อกเทล
 • ไส้กรอก รวมถึงแฮม, เบค่อน, กุนเชียง, หมูสวรรค์, หมูแผ่น เพราะอาหารแปรรูปเหล่านี้ มักใส่ “ไนไตรต์” ซึ่งเป็นกลุ่มดินประสิวให้เนื้อแดงน่ากิน
 • ผงชูรสและซุปก้อน ควรเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ทางเลี่ยงง่ายๆ คือระวัง “น้ำซุป” ทั้งหลายเพราะมักใส่ผงชูรสและซุปปรุงรส เช่น ในก๋วยเตี๋ยวน้ำ, แกงจืด, ต้มยำ, อาหารจีนโดยเฉพาะที่รับประทานนอกบ้าน
 • อาหารสังเคราะห์ เช่น อาหารไมโครเวฟ, บะหมี่สำเร็จรูป, อาหารกระป๋องบางชนิด, ไอศกรีมปรุงแต่งรส, ครีมเทียมใส่กาแฟ, เนยเทียม, เยลลี่หลากสี หรือโพรเซสชีส
 • ของทอดของมัน เพราะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ ซึ่งเป็น “ไขมันผู้ร้าย” จะมีอยู่มากในอาหารกลุ่มนี้ เช่น ไก่ทอดน้ำมันท่วม, เฟรนช์ฟราย, อาหารชุบแป้งและเกล็ดขนมปังทอด

ทั้งหมดนี้คืออาหารที่ “ไม่คลีน” ในแง่ของการปรุงแต่งรส ผ่านกระบวนการขัดสีและเป็นอาหารหมักดอง ซึ่งถ้ารับประทานนานเข้าจะส่งผลให้ “อ้วน” และ “แก่เร็ว” จากสารเคมีสังเคราะห์ทั้งหลาย  การรับประทานอาหารคลีนคือการรับประทานที่ใกล้ธรรมชาติที่สุด จะช่วยหยุดโรคอ้วนและสุขภาพเสื่อมแบบเร่งด่วนได้

คลีนฟู้ดกับ 5 สูตรเนรมิตสุขภาพดี
หากจะหาอาหารที่เข้าข่ายคลีนนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะมีอยู่ในอาหารแบบไทยๆ เราเป็นส่วนใหญ่  ดังจะขอฝากตัวอย่างไว้ให้ชาวคนสู้โรค ได้ลองชิมกันดู ขอเน้นแบบที่ “ทำง่าย” และประหยัดเวลานะครับ เพื่อให้สะดวกกับหลายๆ ท่าน

 1. ข้าวแกงกะหรี่ไก่คลีน เพื่อให้ท่านสะดวกสุด ขอให้ใช้ “ก้อนแกงกะหรี่สำเร็จรูป” แบบของญี่ปุ่นใส่ลงไป ใส่ผักอย่าง มันฝรั่ง, หัวหอมใหญ่และแอปเปิ้ลหั่นลงไป ใช้อกไก่เป็นโปรตีนหลัก รับประทานกับข้าวกล้องร้อนๆ แสนอร่อย
 2. น้ำพริกทูน่าคลีน แทนที่จะใช้ปลาทูทอดที่ต้องมีน้ำมันท่วมก็ใช้ “ทูน่ากระป๋อง” แทน อนุโลมให้เป็นอาหารคลีนได้ ให้ตำน้ำพริกแบบทั่วไปแต่ “ไม่เค็มจัด” โขลกพริก, กระเทียม, หอมเติมไป ใส่เกลือไอโอดีนแทนน้ำปลาและกะปิ แล้วรับประทานกับผักลวก หรือนึ่ง
 3. สลัดไข่คลีน เหมือนสลัดไข่ทั่วไปเพราะไข่ถือเป็นอาหารคลีน จะเป็นไข่ต้ม, ไข่อบหรือไข่ปิ้งก็ได้ ใส่กับผักสดตามชอบ ที่แนะนำคือ บร็อคโคลีและมะเขือเทศ ส่วนน้ำสลัดขอให้เป็นน้ำใสหรือน้ำมันมะกอกแทนน้ำข้น รับรองว่าไขมันลดแต่อร่อยเพิ่ม
 4. สเต็กคลีน ใช้การอบแทนการทอด ใช้การย่างได้ โดยเลือกเนื้อไม่ติดมัน เช่น อกไก่คลีน สันในหมูคลีน พอร์คช็อปคลีน ปรุงรสได้โดยใช้พริกไทย, กระเทียมผงและใส่เกลือให้น้อย รับประทานกับผักย่างและข้าวกล้องเป็นไซด์ดิช แทนมันฝรั่งทอด เป็นสุดยอดอาหารสร้างกล้ามเนื้อ
 5. ไข่พะโล้คลีน สามารถดัดแปลงพะโล้ให้เป็นอาหารคลีนแสนอร่อยแถมเก็บไว้กินนานได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ คือใช้ผงพะโลสำเร็จได้  แต่ขอให้เลือกชนิดที่เป็น “เครื่องเทศล้วน” อย่ามีผงชูรส หรือน้ำตาลปนเข้ามา แล้วก็หาเนื้อหมูหรือไก่แบบไม่ติดมัน มาใส่เพิ่มในพะโล้ก็ได้  โดยเน้นว่า ไม่เติมเค็มเกินไปจากซีอิ๊ว

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงโหมโรงของอาหารคลีนบางส่วนเท่านั้น เพราะเชื่อว่าทุกท่านที่อ่านอยู่สามารถทำได้หลากหลายกว่าที่ผมแนะนำ  ยกตัวอย่างว่าอาจต่อยอดสเต็กคลีนเป็นหมูปิ้งคลีน,สเต็กปลาดอรี่คลีน หรือปลานึ่งซีอิ๊วคลีนก็ยังได้  หรือถ้าเบื่อสลัดเพราะเคี้ยวจนกรามยืด ก็เปลี่ยนเป็น “สุกี้คลีน” ใส่ผักรวมไม่ใส่วุ้นเส้นแล้วผัดใส่เต้าหู้ยี้น้อย ๆ ปรุงรสด้วยเกลือทะเลแทน จะได้ไอโอดีนเพิ่ม เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้อาหารคลีนแสนถูกปาก แถมสะดวกด้วยเพราะแม้ตามร้านอาหารตามสั่งก็ทำได้ อย่างไข่พะโล้ที่เป็นเมนูโปรดของผม 
ก็ฝากให้คุณแม่ต้มไว้เป็นหม้อใหญ่เหมือนไข่ต้มแก้บน แล้วก็ติดกระเป๋ามากินที่ทำงานได้  ท่านสามารถทำให้ทุกจานที่เคยรับประทาน “คลีน” ได้หมดโดยไม่ต้องอดอร่อย กินคลีนบ่อย ๆ อร่อยแถมได้สุขภาพดีด้วยนะครับ


ที่มา :  นพ.กฤษดา ศิรามพุช ,พบ.(จุฬาฯ)
           ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
           American Board of Anti-aging medicine
           และ ขอขอบคุณข้อมูล จาก คนสู้โรค ไทยพีบีเอส.


CATEGORY ARCHIVES: สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
′กินคลีน′ ให้ถูกหลัก ได้ประโยชน์-สุขภาพดี   “กินคลีน” ใช่ว่าจะเป็นเมนูอาหารยอดฮิตของสาวที่ต้องการลดน้ำหนักเท่านั้น เพราะเมนู “อาหารคลีน” หรือ “คลีนฟู้ด” (Clean Food) ไม่ได้ดีต่อสุขภาพสำหรับคนลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ดีกับคนทุกเพศทุกวัย เพราะคลีนฟู้ดคืออาหารที่สด สะอาด ถูกสุขอนามัย “เชฟนัท” รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม เชฟร้านอริยะ ออร์แกนิค เพลส เผยถึงหลักการรับประทานคลีนฟู้ดในงานมหกรรมสุขภาพเฮลท์แคร์ 2015 จัดโดยบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รินทร์ธนัน เผยว่า คลีนฟู้ด คืออาหารที่สด สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ เพราะเป็นอาหารที่ไม่แบ่งประเภท แต่ถ้าแบ่งประเภทไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัติหรือเจ “อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ คืออาหารที่ไม่มีไขมันมากเกินไป เลือกรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อแดงน้อยลง เป็นอาหารที่ย่อยง่าย กินผักมากขึ้น และมีพวกเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงน้อยลง ซึ่งข้อเสียของการรับประทานอาหารมันมากเกินไป เกินวันละ 15 กรัม นอกจากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลแล้ว ทำให้ระบบย่อยทำงานได้น้อยลง ลดศักยภาพการย่อยของร่างกาย พอสะสมในร่างกายมากๆ ก็กลายเป็นของเสียที่หมักหมม ถ้าท้องผูก ขับถ่ายไม่ออก จะทำให้เกิดภาวะโรคท้องผูก ตามมาด้วยเป็นริดสีดวงทวาร สุดท้ายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่”       หลักง่ายๆ ของการกินคลีนฟู้ด เชฟนัทแนะนำว่า “สำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพโดยหันมากินคลีน แนะนำให้กินทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดี โดยต้องเป็นอาหารที่สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ เน้นรับประทานผักที่มีกากใยไฟเบอร์สูง ขณะที่ข้าวให้เลือกข้าววิตามิน ข้าวกล้อง ข้าวบาร์เลย์ .
 
 

น้ำพริกปลาทู-โฮลวีตเเร๊พ เมนูลูกครึ่งฉีกกฎไม่จำเจ

น้ำพริกปลาทู-โฮลวีตเเร๊พ
น้ำพริกปลาทู-โฮลวีตเเร๊พ เมนูลูกครึ่งฉีกกฎไม่จำเจ วันนี้ลงสำรวจห้างฝรั่ง เดินผ่านตู้เเช่ที่ขายเเผ่น เเร๊พ หรือที่เรียกว่า เเผ่นเเป้งทอร์ทิยา เป็นเเนว เม็กซิกัน นิดๆ ก็เลยคิดไอเดียจะทำเเร๊พในหลายๆรูปเเบบให้ดูกัน เมนูเเร๊พอย่างฝรั่งก็จะต้องมีของย่าง จะเป็นไก่ เป็นปลา เป็นเนื้อ วางลงบนผักสลัด เเละราด้วย Dressing ซอสชนิดต่างๆ เช่น ซัลซ่าซอส หรือจะเป็นน้ำสลัด เเละอาจมีชีสขูดด้วยในบางเมนู ซึ่งของพวกนั้นก็มีพลังงานอยู่พอสมควร เลยลองคิดดัดเเปลงเมนูมาเป็นอย่างไทยๆ เเละลดปริมาณเเคลอรี่ออกลงซักหน่อยคงถูกใจคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ไม่มากก็น้อย ส่วนผสม เเละ เครื่องปรุง เเผ่นเเป้งทอร์ทิยาเเบบ โฮลวีต ส่วนนี้พลังงาน 130 kcal ต่อแผ่น ผัดสลัด ครอสเลททัส 5-6 ใบ ส่วนนี้พลังงาน 10 kcal เเครอทขูดฝอยพอประมาณ ส่วนนี้พลังงาน 20 kcal น้ำพริกปลาทูเเห้ง 2 ช้อนโต๊ะ ส่วนนี้พลังงาน 25 kcal (เดี๋ยวครั้งหน้าจะลงวิธีการทำให้นะคะ) วิธีการ กรณีใช้กระทะใส่เเผ่นเเป้งวางลงกระทะ ไม่ต้องใส่น้ำมัน ย่างให้สุกร้อนดูให้เเป้งยังนิ่มอยู่ไม่เเห้งกรอบจนเกินไป เมื่อเเผ่นเเป้งสุก เเป้งจะนิ่มลงห่อได้ง่าย กรณีใช้ไมโครเวฟ นำแผ่นเเป้ง วางบนจานเอาพลาสติกเเร๊พคลุม เวฟประมาณ 20 วินาที ก็เป็นใช้ได้ จากนั้นนำผักสลัดมาเรียง เเล้วใส่น้ำพริกปลาทูลงไป เกลี่ยให้ทั่วๆ เวลาทานจะได้โดนน้ำพริกทุกคำ เท่านี้ก็ทานได้เเล้วค่ะ พลังงานรวมจากจานนี้จะอยู่ที่ 185 kcal .
 
 

สูตรลดความอ้วนพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพฯ

สูตรลดความอ้วนพระราชทาน1
สูตรลดความอ้วนพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพฯ วันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งสูตรลดน้ำหนักดีๆ เป็นสูตรลดน้ำหนักพระราชทานและ เป็นสูตรลดน้ำหนักของสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วยค่ะ คุณผู้หญิงทั้งหลายที่เคยได้ยิน สูตรลดน้ำหนักพระราชทานกันมาบ้างแล้ว  แต่ยังไม่เคยเห็นสูตรลดน้ำหนักพระราชทาน แบบเต็ม ๆ สักที วันนี้เราก็นำสูตรลดน้ำหนักพระราชทานมาบอกกล่าวกันแล้วนะค่ะ มีสูตรลดน้ำหนักด้วยกัน 2 สูตรค่ะ สูตรลดน้ำหนัก สูตรแรกจะเป็นแบบ 1 อาทิตย์ แต่สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 9 กิโลกรัม ด้วยกัน ส่วนสูตรลดน้ำหนัก สูตรที่สองจะเป็นแบบ 13 วัน แต่สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 7-20 กิโลกรัม ด้วยกันค่ะ เอาเป็นว่าใครอยากลองลดน้ำหนักให้ได้เยอะ ๆ ก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะค่ะ สูตรลดน้ำหนัก ภายใน 13 วัน ลดน้ำหนัก 13 กิโลกรัม วันที่ 1 อาหารเช้า – กาแฟดำ 1 ถ้วย (น้ำตาล 1 ก้อน) อาหารเที่ยง – ไข่ต้มแข็ง 2 ฟอง ผักกาดต้ม 3 ขีด มะเขือเทศ 1 ผล อาหารเย็น – เนื้อไก่อบ 2 ขีด ผักสลัดน้ำใส น้ำมะนาว วันที่ 2 อาหารเช้า – .
 
 

สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ "มอสซาเรลลากับผักฤดูร้อนพร้อมน้ำสลัดสมุนไพร"

Mozzarella-Salad
มอสซาเรลลากับผักฤดูร้อนพร้อมน้ำสลัดสมุนไพร น้ำสลัดสมุนไพร §  แตงร้านญี่ปุ่น 3 ผลฝานตามยาว §  น้ำมันมะกอกสำหรับทา §  พริกหวานแดง 1 ผล นำเมล็ดออกและหั่นเป็นเส้นตามยาว §  มะเขือยาวสีม่วง 1 ผลเล็ก หั่นเป็นแว่นกลม §  หน่อไม้ฝรั่ง 9 ออนซ์ / 250 กรัม หั่นเป็นท่อนสั้นๆ §  ถั่วลูกไก่กระป๋อง 1 ถ้วย/ 150 กรัม ล้างน้ำ §  มอสซาเรลลาขนาด 4 ½ ออนซ์/125 กรัม 2 ก้อน ฉีกเป็นชิ้นๆ §  น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ §  น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ 6 ช้อนโต๊ะและอีกจำนวนหนึ่งสำหรับการปิ้ง §  กระเทียม 1 กลีบ บุบให้แตก §  ใบกะเพราสด 1 กำมือ สับหยาบ §  ออรีกาโน่สด 2 ก้านเล็กยาว สับใบหยาบๆ §  ไชว์สลดสับละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ §  เกลือสมุทรและพริกไทยดำป่น ทาน้ำมันมะกอกบนแตงกวา นำกระทะปิ้งตั้งไฟปานกลาง-สูง แล้วปิ้งแตงกวา .
 
 

จริงหรือไม่ อาหารคลีนช่วยลดความอ้วนได้

Eat Clean
จริงหรือไม่ อาหารคลีนช่วยลดความอ้วนได้ ภายใต้กระแสการลดน้ำหนัก และออกกำลังกายที่บรรดาคนดังกำลังนิยม รวมถึงเผยแพร่มาสู่คนทั่ว ๆ ไป มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังคงสงสัยอยู่ และข้องใจอยากทราบคำตอบว่า “การกินคลีน” ที่กำลังพูดถึงกันนั้น ช่วยให้ลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ และเหตุใดการกินคลีนจึงเป็นที่นิยมของหมู่คนรักสุขภาพทั่วโลก ที่หันมาใส่ใจกับอาหารการกินกันอย่างละเอียดยิบย่อยกันเลยทีเดียวในแต่ละมื้อ ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าการกินอาหารคลีนคืออะไร อาหารคลีนก็คือ อาหารที่มีการปรุงแต่งน้อยที่สุด หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือ อาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป และใส่สารปรุงรส รวมไปถึงการใส่สารกันบูดมากจนเกินไปนั่นเอง การกินคลีนนั้น ช่วยให้ลดน้ำหนักได้จริง ๆ สาเหตุก็เพราะ อาหารคลีนจะเป็นอาหารที่มีการแปรรูปน้อย เช่น ข้าวก็จะเป็นข้าวกล้อง หรือหากเป็นขนมปังก็จะเป็นขนมปังโฮลวีท ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายหิวช้ากว่าปกติ นอกจากนี้อาหารจำพวกไขมันก็จะถูกหลีกเลี่ยงไม่ให้รับประทานด้วยหากเป็นการกินอาหารคลีนจริง ๆ เป็นอาหารที่สดใหม่ ไม่ผ่านการขัดสีหรือกระบวนการทางอุตสาหกรรมใดๆ ไม่มีแอลกอฮอล์ ไขมันที่มีต้องเป็นไขมันดี ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องไม่มีมัน ไม่มีสารเติมแต่ง(ที่เป็นสารเคมี) เป็นอาหารออแกนิค นอกจากนี้การไม่ปรุงรสชาติจนเกินไปทำให้ร่างกายของเราได้รับโซเดียมน้อยกว่าที่เคยได้รับ ส่งผลให้ร่างกายไม่กักเก็บน้ำไว้ ทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากไม่ปรุงรสหรือใส่สารเพิ่มรสชาติอย่างเช่นผงชูรส จึงทำให้ร่างกายรับประทานแต่เพียงอิ่มท้องเท่านั้น ไม่รู้สึกอยากอาหารเกินความจำเป็น จึงทำให้น้ำหนักนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างรวดเร็วนั่นเอง รายชื่ออาหารคลีน น้ำมัน น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันมะพร้าว น้ำมันวอลนัท น้ำมันอะโวคาโด น้ำมันมะกอก น้ำมันเมล็ดองุ่น น้ำมันเมล็ดฟักทอง ไขมันดี อะโวคาโด มะพร้าว วอลนัท อัลมอนด์ ถั่วเปลือกแข็ง เมล็ดต่างๆ ปลาแซลมอน ปลากะพง ปลาแมกเคอเรล ปลาหิมะ ปลาเทราท์ โปรตีน ปลานิล ปลาเก๋า ไข่ขาว .
 

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ชีสห่อกุ้งทอดกรอบ

 
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ชีสห่อกุ้งทอดกรอบ คนที่รักสุขภาพคงจะชอบกันแน่นอนเลย สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่จะมาแนะนำกันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายไม่ยุ่งยาก ส่วนประกอบมีไม่มาก จะทำทานเล่นหรือกินเป็นกับข้าวก็ได้ทั้งนั้นกับเมนู “ชีสห่อกุ้งทอดกรอบ” เครื่องปรุงและสิ่งของที่ต้องเตรียม กุ้งสด ชีสแผ่น ไข่ไก่ แป้งทอด เกล็ดขนมปัง ไม้จิ้มฟัน วิธีการทำ ปอกเปลือกกุ้งออกให้หมด ล้างน้ำให้สะอาด หันแผ่นชีสออกเป็น 3 แผ่นเล็กเท่าๆ กัน นำกุ้งไปคลุกกับแป้งทอด ที่เตรียมไว้ แล้วจึงนำแผ่นชีส ที่หันแบ่งไว้มาพันรอบตัวกุ้ง เสียบด้วยไม้จิ้มฟัน นำมาชุบไข่ ให้ทั่ว และจึงนำไปชุบกับแป้งทอดอีกครั้ง นำไม่จิ้มฟันออก นำไปชุบไข่ ให้ทั่ว อีกครั้ง หลังจากนั้นจึงไปคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่ว ตั้งกระทะรอน้ำมันให้เดือด แล้วจึงนำกุ้งที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะ รอให้กุ้งสุกเหลืองทอง เมื่อได้กุ้งที่สุกเหลืองทองแล้วนำมาพักไว้ บนกระดาษซับน้ำมัน และจึงจัดใส่จาน เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทำ “ชีสห่อกุ้งทอดกรอบ” กันแล้ว ง่ายๆ อร่อยๆ ได้คุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ลองไปทำทานกันนะสนับสนุนบทความโดย Ddeep Thailand ขอบคุณภาพจาก Internet I’m loving my job at Pearl Academy, http://buy-essay-fast-online.com/ which is just the right balance of challenging and rewarding. Cheap custom made essays
 
 

ผัก ผลไม้ที่ให้วิตามิน C มากกว่าส้ม อาหารเพื่อสุขภาพ

 
ผัก ผลไม้ที่ให้วิตามิน C มากกว่าส้ม อาหารเพื่อสุขภาพ เวลาที่ไม่สบายหลายๆ คน มักจะบอกว่าให้ทานวิตามินซีเพิ่ม เพื่อช่วยให้หายไวๆหลายๆ คนก็อาจจะซื้อวิตามินซีแบบเม็ดมาทานซึ่งก็หาได้ตามร้านขายยา แต่หลายๆ คนก็เลือกที่จะทานผลไม้โดยเฉพาะส้มเพราะเคยได้ยินกันมาว่าให้วิตามินซีที่ สูง แต่จริงๆแล้ว ส้มไม่ใช่ผลไม้ที่ให้วิตามินซีมากที่สุด แต่ด้วยว่าสีสันสดใส ทานง่าย รสชาติอร่อย จึงเป็นที่นิยมกันแล้วผัก ผลไม้ชนิดไหนกันที่มีปริมาณวิตามินซีที่เยอะกว่าส้ม ทานง่ายและหาได้ง่ายในเมืองไทย เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง *ข้อมูลจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_c ผัก ผลไม้เหล่านี้หาได้ง่ายในเมืองไทย และอาจจะมีหลายคนที่ตั้งคำถามต่อมาว่า ทำไมเราต้องทานวิตามินซี มันมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเรา เรามาดูกัน ประโยชน์ของวิตามินซี วิตามินซีมี ประโยชน์หลายอย่าง อาทิ ช่วยปกป้องเซลล์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาพและความแข็งแรงของเนื้อเยื่อในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเส้นเอ็น และคอลลาเจนในร่างกาย ก็มีผลมาจากปริมาณวิตามินซีเช่นกัน Chart แสดงปริมาณวิตามินซี (mg) ในผัก/ผลไม้ปริมาณ 100 g นอกจากนี้วิตามินซียัง มีฤทธิ์ในการเป็นสารแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ที่ดี จึงสามารถป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เราดูไม่แก่กว่าวัย และนอกจากช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้ว มันยังช่วยให้ร่างกายสามารถรีไซเคิลสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ ดั้งนั้นเวลารับประทานวิตามินซี ก็ควรจะทานร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ เช่น วิตามินอี แคโรทีน ฟลาโวนอยด์ ซึ่งจะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากวิตามินซี In addition to aforementioned pros bouquet, there’s a buy-essay-fast-online.com need to mention our Customer Care Department. Buy .

Clean Eating คืออะไร?
วันอาทิตย์ ที่ 7 ธันวาคม 2557

Clean Eating คืออะไร?

คงเคยได้ยินกันมาบ้าง ว่ากินคลีนแล้วช่วยให้รูปร่างดีขึ้น กินคลีนแล้วช่วยลดน้ำหนัก 

ลองมาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าการกินแบบ Clean Eating มีหลักการยังไง
 
* ไม่หวาน ไม่เค็ม ไม่รสจัด ไม่ปรุงรส 
* ไม่ใส่สี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สารกันบูด
* ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป หรือการปรุงหลายขั้นตอน 
 
ยังไม่ค่อยเห็นภาพใช่มั๊ยคะ
ไม่เป็นไร ลองดูต่อไปค่ะ
 
1.เริ่มจากกินของรสอ่อนๆ
ปกติแล้วเวลาจะลดน้ำหนักกัน สาวๆหลายคนจะเลือกทาน สุกี้แทนข้าวราด เพราะมองว่าวุ้นเส้นกินแล้วไม่อ้วน หรือทานส้มตำ หรือยำวุ้นเส้นแทนอาหารมื้อหลัก รู้หรือไม่ว่าในแต่ละจาน มีสารปรุงรสอยู่เยอะมากกก ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาล น้ำปลา ผงชูรส ซึ่งสารพวกนี้จะกระตุ้มต่อมน้ำลายให้ทำงานมากขึ้น เมื่อถูกกระตุ้นแล้วเป็นยังไง เราก็จะอยากกินของหวานๆเผ็ดๆแซ่บๆกันต่อไป บางทีเริ่มจากเผ็ดส้มตำ ก็อยากกินแคบหมูแก้เผ็ด แล้วก็อยากซัดโค้กแก้กระหาย พอซัดโค้กแล้วก็อยากกินขนมหวานๆตบท้าย เพื่อล้างปากอีก.. เห็นมั๊ยคะ พอเราทานอาหารรสจัด มันจะกระตุ้นให้เราอยากกินอะไรต่อมิอะไรตามมาอีกมากมาย
 
มื้อต่อไปลองเลือกทานให้คลีนขึ้น เช่น เกาเหลา ข้าวเปล่า
เรารู้ดีว่า แม้จะเลือกทานเกาเหลา แต่ก็ยังหนีไม่พ้นพวกชูรสที่เค้าใส่มาให้หรอกค่ะ แล้วยังลูกชิ้นอีก จริงๆแล้วลูกชิ้นไม่คลีนนะคะ เพราะผ่านการแปรรูปมาแล้ว ไม่รู้ใส่อะไรมากบ้าง ทั้งแป้ง ทั้งสารปรุงรส สารกันเสีย แต่ แต่ แต่ เราตั้งใจพูดว่า "ลองทานให้คลีนขึ้น" ค่ะ หมายความว่าเริ่มจากลดการปรุงแต่งรสดูก่อน พอชินกับรสอ่อนๆ ธรรมดา กลางๆ แล้วค่อยเริ่มปรับตัวเข้าสู่การกินคลีนที่แท้จริงค่ะ
 
2. เลือกทานของที่ผ่านการปรุงมาน้อยๆ
ขั้นต่อไปของการกินคลีน คือ เลือกวิธีการปรุงให้คลีน 
การปรุงให้คลีน ได้แก่ การต้ม ย่าง นึ่ง อบให้สุก (เพียงอย่างเดียว) หรือถ้าผัด ก็ใช้น้ำมันชนิดที่ดีต่อร่างกาย ในปริมาณน้อยๆ ยกตัวอย่างเช่น ไข่ต้ม ทำให้สุกด้วยการต้มน้ำร้อนเพียงครั้งเดียว เวลาย่อย ใช้้้เวลาย่อยเร็ว ได้พลังงาน สารอาหารเร็ว แต่ถ้าเป็นไข่ลูกเขย เป็นการเอาไข่ต้มไปทอดให้เกรียม แล้วราดด้วยน้ำเชื่อมซึ่งใส่อะไรมากบ้างไม่รู้ ต้องใช้น้ำย่อยหลายขั้นตอน กว่าจะย่อยเสร็จ ไม่ทันดูดซึมไปใช้เป็นสารอาหาร พลังงาน ก็กินข้าวมื้อใหม่เข้าไปแทน กลายเป็นสะสมเป็นส่วนเกินในที่สุด
 
3.  หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านการแปรรูป
เช่นเดียวกับข้อ 2 และ ข้อ 1 ค่ะ อาหารที่แปรรูป ไม่เหลือคุณค่าทางสารอาหาร แถมยังอุดมไปด้วยสารปรุงแต่ง แต่งสี แต่งรส  แต่งกลิ่น สารกันเสีย แล้วยังสารปรุงรส เกลือ ชูรส น้ำตาล ไขมันพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไขมันชนิดเลว เนื่องจากราคาถูก ถ้าเลือกได้ เลือกไม่กินจะดีกว่าค่ะ
 
4. อาหารคลีน ไม่ใช่อาหารลดน้ำหนัก แต่ช่วยในการลดน้ำหนักได้ค่ะ
หลายคนเลือกที่จะลดน้ำหนักด้วยการเน้นกินแต่ผักแล้วก็งดแป้ง (เราไม่บอกว่าผิดหรือถูกนะคะ) แต่การกินคลีน เป็นการกินให้ถูกหลักโภชนาการมากกว่าค่ะ ตามหลัก  pyramid food ที่เราเคยเรียนเลยค่ะ ว่าวันนึงเราต้องการผักเท่าไหร่ แป้งเท่าไหร่ เนื้อสัตว์เท่าไหร่ค่ะ ไม่ใช่การงดแป้ง หรืออดมื้อเย็น เพื่อหวังว่าน้ำหนักจะลด เลือกกินคลีนเป็นประจำ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น มีผลทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วย 
 
ตอนนี้นึกออกแค่นี้ เดี๋ยวมาเพิ่มวันหลังค่ะ
 
ลองมาลิสต์ดูดีกว่าว่า ถ้าอยากเริ่มกินคลีน จะมีเมนูอะไรบ้าง
 
เนื้อไก่ 
เลือกเป็นอกไก่ ไม่ติดหนัง จะต้ม นึ่ง ย่าง อบ กินกับข้าว หรือกินกับสลัดก็ได้
 
 
เนื้อปลา
ปลาอะไรก็ได้ ที่สะดวกหน่อยก็ปลาดอลลี่ แซลมอน ซาบะ (เค้าหั่นเป็นชิ้นไว้ให้เราแล้ว)
 
 
 ข้าวกล้อง โฮลวีต
ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมื้อ เส้นหมี่ข้าวกล้อง เส้นพาสต้าโฮลวีต พอได้ค่ะ แก้เบื่อ
 
 
ปลาทูน่ากระป๋อง 
 
 
ผักสด เห็ด ต้ม นึ่ง หรือย่าง
 
 
ผลไม้สด นมจืด ข้าวโอ๊ต หรือซีเรียลแบบโฮลเกรน

กินคลีน : เรื่องดีๆ ที่คนรักสุขภาพต้องรู้
วันที่ 2014-09-15 10:33

สำหรับคนที่ลดน้ำหนักและใส่ใจสุขภาพคงเคยได้ยินเรื่องการรับประทานอาหารคลีนมาได้สักพักแล้ว ซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังงงๆ อยู่ว่า การ "กินคลีน" คืออะไร ?? อาหารคลีนหน้าตาเป็นยังไงจะละม้ายคล้ายกับการกินมังสวิรัติหรือไม่ แล้วทั้งนี้กินไปจะได้อะไร มาหาคำตอบกัน

       อาหารคลีนคืออะไร ?       
      อาหารคลีน (Clean Food) คืออาหารที่เน้นธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการปรุงแต่งและการแปรรูปเพียงน้อยนิด เป็นอาหารที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่เสริม หรือดัดแปลงผ่านกรรมวิธีอะไรที่มากมาย อีกทั้งต้องสดสะอาด ไม่ใส่สารกันบูด ไม่เค็มหรือหวานจัด ตัวอย่างเช่น หากเป็นผลไม้ก็จะรับประทานแบบผลสดไม่นำไปดองหรือแช่อิ่มหรือหากเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ขาหมู คากิ ตัดออกไปได้เลย เป็นต้น ซึ่งอาหารคลีนนั้นอาจจะมีรสชาติที่ไม่ได้จัดจ้านแบบอาหารปกติสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้จืดชืดจนรับประทานไม่ได้เลย  การรับประทานคลีนนั้นไม่จำเป็นต้องบริโภคผักหรือผลไม้เพียงเดียว แต่ต้องรับประทานให้ครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับที่ร่างกายต้องการด้วย ซึ่งส่วนนี้เองที่มีส่วนแตกต่างจากการรับประทานมังสวิรัติโดยปริยาย 
       
        แล้วอาหารแบบไหนที่ไม่ใช่อาหารคลีน ?
        อาหารที่ไม่คลีน ง่ายๆ เลยคือเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป อาทิ อาหารกระป๋อง,อาหารกึ่งสำเร็จรูป,อาหารแช่แข็ง,อาหารฟาสต์ฟู้ด จั๊งค์ฟู้ด ,ขนมกรุบกรอบ,เครื่องดื่มน้ำอัดลม ฯลฯ นั่นเอง 
       
        ประโยชน์ของอาหารคลีน
        อาหารคลีนเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน หรือผู้ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งคุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า You are what you eat คุณกินอะไรเข้าไปก็จะได้อย่างนั้นกันใช่ไหม เอาเป็นว่าอยากสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยง่ายก็ลองให้อาหารคลีนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มในชีวิตกันนะ แต่หากยากเกินไปหรือยังติดในรสชาติอาหารที่จัดจ้านถึงพริกถึงขิงอยู่ละก็ ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมารับประทานเป็นบางมื้อก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง

       มาดูกันดีกว่าว่าหากอยากรับประทานอาหารแบบคลีนๆ ควรมีอะไรติดครัวหรือติดตู้เย็นของคุณกันบ้าง
       สิ่งที่ควรมีติดครัว

 •  ผักและผลไม้สด 
 • แป้งที่ไม่ผ่านการขัดสี อาทิ ขนมปังโฮลวีต, ข้าวกล้อง, ข้าวซ้อมมือ,
 • โปรตีนที่ดี เช่น อกไก่ไม่ติดหนัง, เนื้อปลา,ไข่ขาว, เต้าหู้ ฯลฯ
 • น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ น้ำมันมะกอก,น้ำมันมะพร้าว,นำมันอะโวคาโด,น้ำมันดอกทานตะวัน,น้ำมันเมล็ดฟักทอง ฯลฯ 
 • อาหารที่สดใหม่       

       สิ่งที่ไม่ควรมีติดครัว

 •  ผลิตภัณฑ์ขัดสี อาทิ ขนมปังสีขาว,ข้าวขาว,น้ำตาลทรายขาว
 • อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง
 • ผลิตภัณฑ์หรือาหารที่ใส่สารกันบูด
 • อาหารฟาสต์ฟู้ด จั๊งค์ฟู้ด
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์


คลีนฟู้ด (Clean Food) บริสุทธิ์โภชนา

คลีนฟู้ด (Clean Food) บริสุทธิ์โภชนา

03.11.2014 , AUTOR:WOMEN'S HEALTH THAILAND

 

อาหารคลีน มีความหมายง่ายๆ คล้ายชื่อ คือ เป็นอาหารแสนสะอาดที่ผ่านการปรุงแต่งดัดแปลงน้อยที่สุด และเน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุด...เมนูอาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่งซับซ้อน ทำให้ร่างกายไม่งุนงงแยกแยะว่านี่กำลังกินกองสารเคมีอะไรอยู่ เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ช่วยชะลอวัย ลดขยะพิษอันเกิดจากกระบวนการเผาผลาญได้เป็นอย่างดี ที่แน่ๆ อาหารคลีนส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะคนที่ต้องการลดและควบคุมน้ำหนัก

อาหารคลีนมีหลักง่ายๆ ในการเลือกและการปรุงให้ได้ประโยชน์จากธรรมชาติของอาหารนั้นๆ มากที่สุด คือ ต้องเป็นอาหารที่ลดกระบวนการขัดสี เช่น ข้าวก็ไม่เลือกชนิดที่ขัดจนขาว ไม่เลือกขนมปังขาวจั๊วะ เบเกอรี่นุ่มลิ้นจากแป้งสาลี และลดกระบวนการปรุงแต่ง เช่น การใช้น้ำมันทอด หรือผัดจนท่วม ไม่ปรุงน้ำตาล น้ำปลา เกลือ หรือเติมรสจัดจนทำให้รสชาติผิดธรรมชาติมากเกินไป...โดยมีเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพิ่มเติมไว้อีก 7 ประการ คือ

1. ควรแบ่งรับประทานเป็นมื้อย่อย สัก 6 มื้อต่อวัน

2. ห้ามงดอาหารเช้า โดยให้ทานอาหารเช้าภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากลืมตาตื่น

3. เลือกบริโภคโปรตีนแบบ Lean หรือ โปรตีนไขมันต่ำ และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทุกมื้อ

4. รับประทานไขมันเพื่อสุขภาพทุกวัน เช่น ไขมันปลา น้ำมันมะกอก น้ำมันสุขภาพอื่นๆ

5. คุมส่วนของอาหาร (Portion) ให้ดี ไม่ควรเลือกไซส์ใหญ่จนเกินไป อย่างอเมริกันไซส์

6. รับประทานไฟเบอร์ วิตามิน สารอาหารและเอนไซม์จากผักสดและผลไม้

7. น้ำเปล่าก็สำคัญ...ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวัน วันละ 2-3 ลิตร

 

อาหารที่คุณควรหลีกเลี่ยงได้แก่

1. อาหารสำเร็จรูป และอาหารที่ผ่านกระบวนการมาก โดยเฉพาะแป้งและน้ำตาลขัดขาว

2. น้ำตาลเทียมและเครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม กาแฟสำเร็จรูป หรือแม้แต่น้ำผลไม้

3. แอลกอฮอล์ทุกประเภท ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อย

4. อาหารที่ใส่สารปรุงแต่งและถนอมอาหารอย่างไส้กรอก แฮม เบคอน กุนเชียง เพราะอาหารพวกนี้ใส่เคมีกลุ่มดินประสิวจำพวกไนไตรท์

5. อาหารสังเคราะห์ เช่น คุกกี้ บะหมี่สำเร็จรูป เนียเทียม ครีมเทียม เยลลี่ หรือ โปรเซสซีส

6. ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ ซึ่งมีอยู่มากในเบเกอรี่และของทอดของมัน

7. อาหารอุดมแคลอรีแต่ไม่มีคุณค่า เช่น โดนัท น้ำอัดลม ไอศกรีม ช็อกโกแลตนม ชาไข่มุก

ทั้งหมดนี้ก็คือบัญญัติในการรับประทานอาหารคลีน ซึ่งช่วยให้ตับไตได้พักจากงานหนักในการปัดกวาดสารเคมีส่วนเกิน ทำให้ร่างกายได้พักและรับวิตามินธรรมชาติเต็มที่ และช่วยล้างพิษที่เราสะสมมาจากการกินอาหารที่อุดมไปด้วยสารเคมีต่างๆ ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นพ.กฤษดา ศิรามพุช

Credit picture: http://hereilike.com/ckfinder/userfiles/images/4(2).jpg

- See more at: http://womenshealththailand.com/food/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94--Clean-Food--%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2/788.html#sthash.YapQAPVX.dpuf

http://womenshealththailand.com/food/คลีนฟู้ด--Clean-Food--บริสุทธิ์โภชนา/788.html
ภัยเงียบของการกินอาหารคลีน
เรียบเรียงโดย นพ.พุทธิชัย แดงสวัสดิ์
เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
 

ในยุคปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น มีหลายศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน เห็นได้จาก นิตยสารในการดูแลสุขภาพ โซเชียลมีเดีย ดังนั้นจึงมีกระแสการกินอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย โดยกระแสที่มาแรงในยุคปัจจุบัน ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก คือ “การกินอาหารคลีน” ซึ่งเป็นลักษณะการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย

การกินคลีน (Clean Eating) คือ การทานอาหารที่สด สะอาด จะเน้นว่าเป็นอาหารแบบธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือเจือปนด้วยสารเคมีต่างๆ หรือการหมักดอง รวมถึงอาหารขยะและอาหารสำเร็จรูป ที่มักจะมีปริมาณแป้ง ผงชูรสและโซเดียมในปริมาณสูง โดยการรับประทานอาหารคลีนนั้นเน้นว่าเป็นการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ทานอาหารอย่างพอเพียงครบสัดส่วนทั้ง 5 หมู่ และอาหารเหล่านั้นต้องไม่มีสารปนเปื้อน 

การทานอาหารคลีนนั้นคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า เป็นการเน้นทานอาหารจำพวกผักในปริมาณเยอะๆ แต่แท้จริงแล้วนั้น การกินอาหารคลีนเป็นการทานอาหารให้ครบสัดส่วน 5 หมู่ โดยเน้นทานอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ผักและผลไม้ ให้มีปริมาณที่พอเหมาะพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย อาหารคลีนนั้นส่วนใหญ่จะไม่ยึดติดกับรสชาติ แต่จะเน้นความเป็นธรรมชาติมากกว่า ดังนั้นผู้ที่ทานอาหารคลีนจึงต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารใหม่ทั้งหมด โดยค่อยๆ ปรับตัวไปเรื่อยๆ ในขั้นแรกนั้นควรเลือกทานอาหารที่คงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด เช่น จากเดิมเคยทานข้าวขาวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้อง หรือเคยทานผลไม้กระป๋องเป็นประจำก็หันมาเลือกทานผลไม้สดแทน จากที่เคยดื่มชากาแฟก็เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้แทน เป็นต้น

กินอาหารคลีนนั้นรสชาติจะเป็นรอง แต่จะให้ความสำคัญกับตัวอาหารที่ไม่เน้นการปรุงแต่ง เพื่อให้การกินอาหารคลีนได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย และผลพลอยได้ทำให้สุขภาพดีในระยะยาว ไม่เจ็บป่วยง่าย ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าอาหารคลีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ของคนรักสุขภาพ ที่ต้องการสรรหาแต่สิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง แต่อย่างใรก้อตาม การกินอาหารคลีนถ้ามีความเข้าใจในการกินอาหารคลีนที่คลาดเคลื่อน หรือยึดหลักการกินอาหารคลีนที่เคร่งครัดมากเกินไป ก้ออาจมีผลเสียกับร่างกายได้ เราเรียกลักษณะแบบนี้ว่า การกินอาหารคลีนแบบเคร่งครัดมากเกินไป(Orthorexia)

Orthorexia ( ออ-โท-เรก-เซีย) เป็นอาการผิดปกติในการกินที่ทำให้คนนั้นกินอาหารอย่างเคร่งครัด มีเวลาจำกัด มี Calories จำกัด และต้องกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพตลอดเวลา บางทีอาจจะมีการลงโทษตัวเองเวลาไปกินอะไรที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกาย เช่น ออกกำลังกายให้หนักขึ้น การกินเคร่งมากกว่าเดิมสิบเท่า หรือบางคนก็จะไช้วิธีอดอาหารไปเลยหลังจากมื้อที่กินอาหารที่ไม่ดี อาการ Orthorexia นั้นไม่ใช่โรคที่ติดต่อ แต่เป็นอาการผิดปกติที่มาจาก Internal Motivation(แรงผลักดันภายใน) เช่น รู้สึกอยากจะมีสุขภาพดีมาก รู้สึกอยากจะให้ตัวเองดูผอมตลอดเวลา รู้สึกว่าต้องกินอาหารที่"บริสุทธิ์"ตลอดเวลา รู้สึกว่าอยากหลบหนีอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยมีอาการเหล่านี้ที่แสดงออกมา เช่น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารปนเปื้อนหรืออาหารที่มีสารกันบูดตลอดเวลา ไม่กินไขมัน น้ำตาล และ เกลือ ไม่กินเนื้อสัตว์ กินอาหารเสริมสมุนไพรหรืออาหารเสริมจำพวก Probiotics หรืออาหารเสริมเม็ดหรือผงอื่นๆ รู้สึกผิดเวลาไม่ได้กินของที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ ใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับอาหารที่ต้องกินมากขึ้น กลัวที่จะกินอาหารนอกบ้าน กลัวที่จะกินอาหารที่คนอื่นทำมาให้มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ไม่เคยคิดที่จะปล่อยให้ตัวเองหลุดไปกินอาหารอะไรก็ได้บางครั้งบางคราว เป็นต้น

ผลเสียที่ตามมาจากอาการ Orthorexia อันดับแรก คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่า ผู้ป่วยจะหมกมุ่นกับการกินมากเกินไปจนบางครั้งเมื่อเวลามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว ก็จะไม่สามารถจะกินอะไรได้ ผู้ป่วยอาจมีรู้สึกเบื่อเพราะอาหาร ปฏิเสธที่จะออกไปทานอาหารกับเพื่อนๆ เพราะว่าต้องการกินอาหารที่วางแผนไว้ หรืออาหารที่ไม่มีน้ำมันตลอดเวลา ผลกระทบอันดับที่สองก็คือน้ำหนักของผู้ป่วยจะลดลงอย่างมาก อันนี้เป็นเพราะว่าเลือกอาหารของเราถูกตัดลงเรื่อยๆเมื่อเราพบว่าอาหารชนิดนั้นไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็จะเลิกกิน กับกลายเป็นว่าเรามีอาหารให้กินหลากหลายไม่พอ สิ่งที่ตามมาก็คือ แคลลอรี่ที่กินไปแต่ละวันไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยผอมได้ ผลกระทบอันดับสามก็คืออาการขาดสารอาหาร (Malnutrition) เป็นเพราะว่าไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ทำให้ขาดโปรตีนที่จำเป็นต่อการสร้างส่วนที่สึกหรอในร่างกาย เนื้อสัตว์ยังมีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก ดังนั้นเราอาจจะขาดธาตุเหล็กได้ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ให้เพียงพอและจะมีโรคต่างๆตามมา

เราอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารการกิน ส่วนคำแนะนำคืออาจเปลี่ยนมาใช้วิธีการ Instinctive Eating คือการกินตามสัญชาติญาณเป็นการกินเวลาเรารู้สึกหิว และไม่ต้องกินเวลาเรารู้สึกไม่หิว เวลาเราอิ่มแล้วก็หยุดกิน ไม่ต้องฟังว่าคนอื่นจะพูดอย่างไร ใช้ความรู้สึก "Listen to your gut" หมายความว่าให้ฟังสัญญาณของลำไส้ของตัวเอง ให้เชื่อในตัวเองเวลาหิวหรือไม่หิว นอกจากนี้ก็ต้องฟังตัวเองด้วยว่า ณ เวลานั้นเราต้องการกินอะไร เราต้องการทานอะไรมากที่สุด บางครั้งเราอาจะอยากรู้สึกทานเนื้อ ก็สั่งมาทาน เรียกว่า Middle-ground foods คือการรู้ว่าอาหารไหนเป็นกลางจะเป็นวิถีทางดีสุดกินอาหารพอเพียงและครบ 5 หมู่ร่วมกับการออกกำลังกาย และมีสุขภาพจิตที่ดีก็เพียงพอต่อการไช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

เอกสารอ้างอิง
 • 22 เมนูอาหารคลีนง่าย ๆ ทำง่ายกินง่ายได้สุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 5 ต.ค. 2558]. เข้าถึงได้จาก:http://cooking.kapook.com/view101409.html
 • ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.โรคใหม่...ที่มากับการไดเอต [อินเทอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 3 ต.ค. 2558]. เข้าถึงได้จาก: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1297238553
 • อาหารคลีน (Clean food) [อินเทอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 7 ต.ค. 2558]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sheacademy.in.th/dietetics-update/nutrition-sciences/clean-food/

สูตรอาหารคลีน
อาหารคลีนช่วยชีวิต จาก 78 เหลือ 63 พร้อมเมนูอาหารกว่า 30 เมนู
http://m.pantip.com/topic/33297303?

สูตรอาหารคลีนกว่า 30 เมนู ลดน้ำหนักจาก 78 เหลือ 63 กิโลกรัม
http://health.kapook.com/view114093.html 

ไอเดีย Clean Food อาหารคลีนทำง่าย กว่า 100 เมนู มาดูกัน
http://m.pantip.com/topic/32946377?

มาทำเมนูอาหารคลีนแบบไทยๆกันดีกว่านะคะ  
http://pantip.com/topic/32367535

Clean Food+infused water ไอเดียอาหารคลีนฟู้ดกว่า 20 เมนู+น้ำหมักผลไม้แบบไทยๆ 60 สูตร
http://m.pantip.com/topic/32669537?

18 สูตรอาหารคลีนทำง่าย ภาพสวย น่ากิน ได้สุขภาพ http://cooking.kapook.com/view106930.html

25 เมนูอาหารคลีน แบบไม่ 100% ทำง่าย กินง่าย สำหรับมือใหม่ 
http://www.paechorn.com/article/25-เมนูอาหารคลีน-แบบไม่-100-ทำง่าย-กินง่าย-สำหรับมือใหม่

22 เมนูอาหารคลีนง่าย ๆ ทำง่ายกินง่ายได้สุขภาพ http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/80564.html

ยิ่งกินยิ่งผอม...Review อาหารคลีน แบบง่ายๆ คุณเองก็ทำได้ค่ะ http://pantip.com/topic/32142270

Homemade Clean Food
https://www.facebook.com/pages/Homemade-Clean-Food/671586186258028 

มาทำเมนูอาหารคลีนแบบไทยๆ(Clean Food) ภาค 2 ค่ะ
http://m.pantip.com/topic/32411094?

All Healthy & Clean Eating รวมคลังไอเดีย สูตรอาหารคลีน สุขภาพ จากหลายๆเว็บ + My Everyday Meal & Lunchbox Idea ของเรา
http://m.pantip.com/topic/32751589?

ไอเดียเมนูอาหารคลีนง่ายๆ ทั้งของคาวและของว่าง
http://pantip.com/topic/33666133

มาทำเมนูอาหารคลีนแบบไทยๆ(Clean Food) ภาค 3 ค่ะ
http://pantip.com/topic/32466945

เมนูคลีน ๆ แบบไทย ๆ โดย ป้าหมอน
http://smartbody.in.th/เมนูคลีน-ๆ-แบบไทย-ๆ-โดย-ป้/

13 อาหารคลีนแบบไทย ๆ เมนูสุขภาพในแบบรสชาติที่คุ้น
http://cooking.kapook.com/view95108.html   

25 เมนูอาหารคลีน แบบไม่ 100% ทำง่าย กินง่าย สำหรับมือใหม่
http://cooking.kapook.com/view106570.html

22 เมนูอาหารคลีนง่าย ๆ ทำง่ายกินง่ายได้สุขภาพ
http://cooking.kapook.com/view101409.html 

กระทู้พลีชีพ+พลีกาย: อาหารคลีน ฉบับเด็กหอ!!! ทำน้ำหนักฉันลดไปได้10 กิโลเลยนะพวกเทอวววว
http://pantip.com/topic/33318151

10 อาหารคลีนทานง่ายในซุปเปอร์มาเก็ต
http://www.dek-d.com/nugirl/36462/
 
14 อาหารคลีน ที่หาซื้อได้ใน “7 Eleven”  
http://food.mthai.com/food-inbox/96857.html

clean eating  
https://www.pinterest.com/chayput/clean-eating/  

รวมกระทู้อาหารคลีน
http://life.opennews.info/index.php/food-3
อาหารคลีน (Clean Food) คืออะไร
Jul 14, 2014

อาหารคลีน (Clean Food) คืออะไร ช่วงนี้เห็นคนดูแลสุขภาพพร้อมกับการลดน้ำหนักกันมากขึ้น เราจึงได้รู้จักคำนี้ แต่จะมีความสำคัญกับสุขภาพเราอย่างไรบ้าง ลองมาทำความรู้จักกัน

 

    อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนั่นเอง อาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจัดหรือหวานจัด เป็นต้น 
 
    อย่างอาหารประเภทอาหารสำเร็จรูปที่แช่ตู้เย็นนั่นคือตรงข้ามเลย เพราะอาหารเหล่านี้มักใส่สารกันเสียเข้าไปด้วยเพื่อให้สามารถเก็บได้นานขึ้น หรือขนมขบเคี้ยวที่ก็จะมีแต่แป้งและผงชูรส และยังเต็มไปด้วยโซเดียมกับน้ำมัน น้ำอัดลมหลากสีหลากกลิ่นทั้งหลาย รวมทั้งอาหารขยะอย่างเบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟราย ไก่ชุบแป้งทอดก็ด้วย
 
    การปรุงอาหารแบบคลีนไม่ใช่การเน้นทานผักเยอะ ๆ แต่เป็นการทานอาหารทุกหมู่อย่างในสัดส่วนที่เหมาะสม คือต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื้อสัตว์ที่ใช้ควรเลือกแบบที่ไม่ใช่สำเร็จรูปหรือผ่านการปรุงรสมาแล้ว
 
    จะเห็นได้ว่า อาหารคลีนเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อย หรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลัก และอาหารคลีนยังมีสรรพคุณที่ดีสำหรับคนที่อ้วน คนที่มีน้ำหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์ หรือหากจะมีการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งที่น้อยถึงน้อยที่สุด ซึ่งจะมีผลดีต่อคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน และคนที่ใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง
 
    สำหรับท่านที่เริ่มต้นการกินอาหารคลีน ต้องเริ่มต้นด้วยการไม่ยึดติดในรสชาติของอาหารแบบเดิม ๆ ที่เราเคยรับประทาน เพราะการกินคลีน หรือกินอาหารคลีนนั้นรสชาติจะเป็นรอง แต่จะให้ความสำคัญกับตัวอาหารที่ไม่เน้นการปรุงแต่ง หรือปรุงแต่งให้น้อยที่สุด เพื่อให้การกินอาหารคลีนได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย และผลพลอยได้ทำให้สุขภาพดีในระยะยาว ไม่เจ็บป่วยง่าย
 
    ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าอาหารคลีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ของคนรักสุขภาพ ที่ต้องการสรรหาแต่สิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง เพราะอาหารคลีนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นเอง
 
แหล่งที่มา: kapook.com

อาหารคลีน (Clean Food) คืออะไร มาเริ่มต้นทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • Clean Food คืออะไร ?
 • ปรับตัวให้เข้ากับการทานอาหาร
 • เลือกอาหารที่สดใหม่อยู่เสมอ
 • เวลาเลือกซื้อสินค้าเดินให้ทั่ว
 • ลดปริมาณน้ำตาลลง
 • เน้นการดื่มน้ำเปล่าให้มาก
 • การนั่งทานอาหาร
 • จัดให้อาหารที่ทานมีความสมดุล
 • เลือกทานแป้งได้ตามเหมาะสม
 • รู้จักสังเกตส่วนผสมให้มากขึ้น
 • อย่าเน้นไปที่การคำนวณแคลอรี่

ไอเดีย Clean Food อาหารคลีนทำง่าย กว่า 100 เมนู มาดูกัน
เมนูที่อาหารคลีนฃประมาณ 25 เมนูพร้อมวิธีทำ แบบง่ายๆ
Subject Specialist
Picture: Kalaya Youngsukying

Kalaya Youngsukying
Information Specialist
Tel: 022182930