14 ตุลาคม 2516
         
     วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้รับการขนานนามว่าเป็น “วันมหาวิปโยค” เนื่องจากมีนักเรียน นิสิต และประชาชน เดินขบวนต่อสู้ และเรียกร้องประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการของจอมพล ถนอม กิตติขจร ที่ยึดครองอำนาจมาหลายสมัย รวมทั้งมีการเรียกร้องให้ปลดปล่อยนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักการเมือง 13 คน ที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหากระทำผิดกฎหมาย ทำลายความมั่นคงของรัฐ เป็นกบฏภายในราชอาณาจักรและมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์ในครั้งนั้นนำไปสู่การใช้กำลังของรัฐบาลในการปราบปรามการชุมนุม ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ สูญหาย และล้มตายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โต เมื่อมีการปะทะกันของทางฝ่ายรัฐบาล และประชาชน แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เหตุการณ์จึงสงบลง โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร ขอลาออกจากตำแหน่ง และเดินทางออกนอกประเทศ ภายหลังเหตุการณ์สงบลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูระเบียบของบ้านเมือง และประสานสามัคคีให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมในการปกครองประเทศ จากนั้นจึงมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517

         ให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องการเมืองและการปกครองของไทย โดยให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านประวัติความเป็นมา ลำดับเหตุการณ์ และผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มีต่อสังคมไทย 

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด Subject Guide (PDF)
Download Subject Guide
Subject Specialist
Picture: Saralee Songjumroen

Saralee Songjumroen
Librarian
Tel: 022182922