หน้าแรก

13

Mar 18

Update ประจำเดือน มี.ค. 2561

Update ประจำเดือน มี.ค. 2561

เดือนมีนาคม 2561 นี้ มีอะไรใหม่บนเว็บ KM บ้าง
มาดูกัน!!

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ ได้ต้อนรับ

ผู้บริหารและบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร เวลา 13.30 – 16.00 น.

>>ดูรูปภาพและรายละเอียดของกิจกรรม<<

12

Mar 18

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการความรู้ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการความรู้
จากมหาวิทยาลัยบูรพา

(ผู้บริหารและบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

Welcome BUU visiting

1 2 3 4

1 2 3